Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 276-300 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001794 д-р Виолета Филчева Чилова-Петкова
2500000234 д-р Виолета Цветкова Николова Вътрешни болести, Спешна медицина, Ревматология
2500000229 д-р Виолетка Иванова Ершова Педиатрия
2500001864 д-р Виолина Пейкова Тодева-Димитрова Кожни и венерически болести
2500002274 д-р Вития Руменова Виденова
2500000235 д-р Владимир Борисов Чакъров Хирургия, Гръдна хирургия, Медицинска онкология
2500000236 д-р Владимир Величков Няголов Спортна медицина
2500000237 д-р Владимир Веселинов Николов Анестезиология и интензивно лечение
2500000239 д-р Владимир Господинов Желев Хирургия
2500000242 д-р Владимир Михайлов Кушев Анестезиология и интензивно лечение
2500000243 д-р Владимир Нейчев Трънов Психиатрия
2500000244 д-р Владимир Стоянов Инджов Очни болести
2500000245 д-р Владимир Събев Желев Вътрешни болести, Кардиология
2500000247 д-р Владимир Христов Хлебаров
2500002306 д-р Владин Тихомиров Тенев
2500001958 д-р Владислав Бойчев Тодоров
2500000248 д-р Вълчо Димитров Вълев Обща медицина
2500000249 д-р Вълчо Руменов Кръстев Вътрешни болести
2500000250 д-р Вътьо Тонев Вътев
2500002118 д-р Вяра Николова Захариева
2500002218 д-р Габриела Калинова Чомпова-Маринова
2500002313 д-р Гавраил Руменов Потеров
2500001843 д-р Галина Аргирова Аргирова
2500000253 д-р Галина Атанасова Нанева Очни болести
2500000254 д-р Галина Атанасова Шопова Лъчелечение