Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 226-250 от 1600.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000517 д-р Веселин Любенов Котивски Гастроентерология
2500000203 д-р Веселин Митков Иванов Хирургия
2500000204 д-р Веселин Тенев Бастрев Обща медицина
2500000205 д-р Веселин Тошев Христозов Нефрология
2300013561 д-р Веселин Филипов Методиев
2500000206 д-р Веселина Ангелова Димова Педиатрия
2500002024 д-р Веселина Атанасова Василева-Гьонева
2500000207 д-р Веселина Ганчева Тодорова-Данчева Педиатрия
2500000208 д-р Веселина Георгиева Нейкова Педиатрия
2500000209 д-р Веселина Делчева Талева-Велкова Обща медицина
2500001812 д-р Веселина Димитрова Гюрковска Очни болести
2500000210 д-р Веселина Димитрова Колева
2500001995 д-р Веселина Матеева Матеева
2500001849 д-р Веселина Тодорова Иванова Клинична лаборатория
2500000212 д-р Веселина Христова Петрова-Тачева
2500000213 д-р Веселина Христова Цанкова Акушерство и гинекология
2500000214 д-р Веселина Янева Раева Кожни и венерически болести
2500000215 д-р Веселинка Михайлова Станчева-Иванова Епидемиология на инфекциозните болести
2500000216 д-р Веселинка Стойчева Григорова
2500000211 д-р Веселия Тодорова Михайлова Кожни и венерически болести
2500000217 д-р Веска Тенева Иванова Вътрешни болести, Клинична хематология
2500002015 д-р Весна Стоянова Максимов
2500000219 д-р Виделина Минчева Танева-Георгиева
2100000090 д-р Виделина Тодорова Иванова-Русева Обща медицина
2500002089 д-р Виделина Тошкова Видева-Димитрова