Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 226-250 от 1641.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000194 д-р Венета Георгиева Стоева Обща хигиена
2500000195 д-р Венета Иванчева Ванишева Трудова медицина
2500000196 д-р Венета Милкова Николова-Младенова Нервни болести
2500000197 д-р Венета Христова Бойчева-Мадаржиева Очни болести
2500001664 д-р Вера Чавдарова Лозанова Обща медицина
2500000199 д-р Весела Ангелова Пиперова Епидемиология на инфекциозните болести, Клинична лаборатория
2500002111 д-р Весела Дианова Георгиева
2500001594Професор д-р Веселин Асенов Иванов дмнБиохимия, Клинична лаборатория, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2500000200 д-р Веселин Бончев Вълков
2500000201 д-р Веселин Василев Секулов Хирургия, Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500001846 д-р Веселин Иванов Панчев
2500002003 д-р Веселин Кирилов Василев
2500000202 д-р Веселин Кънчев Попов Неврохирургия
2900000517 д-р Веселин Любенов Котивски Гастроентерология
2500000203 д-р Веселин Митков Иванов Хирургия
2500000204 д-р Веселин Тенев Бастрев Обща медицина
2500000205 д-р Веселин Тошев Христозов Нефрология
2300013561 д-р Веселин Филипов Методиев Обща медицина
2500000206 д-р Веселина Ангелова Димова Педиатрия
2500002024 д-р Веселина Атанасова Василева-Гьонева
2500000207 д-р Веселина Ганчева Тодорова-Данчева Педиатрия
2500000208 д-р Веселина Георгиева Нейкова Педиатрия
2500000209 д-р Веселина Делчева Талева-Велкова Обща медицина
2500001812 д-р Веселина Димитрова Гюрковска Очни болести
2500000210 д-р Веселина Димитрова Колева