Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 176-200 от 1600.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001927 д-р Ваня Георгиева Шомова
2500000163 д-р Ваня Димова Илиева-Фъртунова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500000164 д-р Ваня Динкова Балабанова Вътрешни болести, Нефрология
2500000165 д-р Ваня Иванова Райковска Нервни болести
2500002186 д-р Ваня Иванова Славова
2500000166 д-р Ваня Коева Бончева Вътрешни болести
2500000167 д-р Ваня Койчева Симова Обща медицина
2900000518 д-р Ваня Любомирова Пеева Педиатрия
2500000168 д-р Ваня Николова Танева-Лалева
2500001630 д-р Ваня Пенева Колева Анестезиология и интензивно лечение
2500000169 д-р Ваня Станчева Владимирова Физикална и рехабилитационна медицина
2500000170 д-р Ваня Стефанова Кръстева
2500001629 д-р Ваня Тенева Динчева Клинична лаборатория
2500000173Доцент д-р Ваня Цонева Иванова дмнКлинична лаборатория
2100000063 д-р Васил Георгиев Недялков
2500001603 д-р Васил Георгиев Чолев Обща медицина
2500000178 д-р Васил Иванов Иванов Нервни болести
2500000179 д-р Васил Кирилов Талев Епидемиология на инфекциозните болести
2500001725 д-р Васил Методиев Методиев Ортопедия и травматология
2100000787 д-р Васил Светозаров Лещевски Кардиология
2500000180 д-р Васил Славов Савов Хирургия, Ортопедия и травматология
2500000182 д-р Васил Тончев Чолаков Вътрешни болести
2500000184 д-р Васка Йорданова Сандева Обща медицина
2500001655 д-р Васко Илиев Маринов Ортопедия и травматология
2500000185 д-р Велемира Владимирова Шишкова Обща медицина