Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 176-200 от 1632.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000156 д-р Ваньо Неделчев Георгиев
2500000157 д-р Ваня Банчева Славова Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2500000159 д-р Ваня Василева Царвуланова-Гаджева Физикална и рехабилитационна медицина
2500001698 д-р Ваня Венциславова Хараламбова Клинична микробиология
2500000161 д-р Ваня Георгиева Карабойдева Епидемиология на инфекциозните болести, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2500002185 д-р Ваня Георгиева Кюркчиева
2500000160 д-р Ваня Георгиева Тешева Психиатрия
2500000162 д-р Ваня Георгиева Цанева-Вълчева Кожни и венерически болести
2500000163 д-р Ваня Димова Илиева-Фъртунова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500000164 д-р Ваня Динкова Балабанова Вътрешни болести, Нефрология
2500000165 д-р Ваня Иванова Райковска Нервни болести
2500002186 д-р Ваня Иванова Славова
2500000166 д-р Ваня Коева Бончева Вътрешни болести
2500000167 д-р Ваня Койчева Симова Обща медицина
2900000518 д-р Ваня Любомирова Пеева Педиатрия
2500001879 д-р Ваня Николова Бонева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2500000168 д-р Ваня Николова Танева-Лалева Обща медицина
2500001630 д-р Ваня Пенева Колева Анестезиология и интензивно лечение
2500002398 д-р Ваня Петкова Танева
2500000169 д-р Ваня Станчева Владимирова Физикална и рехабилитационна медицина
2500001629 д-р Ваня Тенева Динчева Клинична лаборатория
2500000173Доцент д-р Ваня Цонева Иванова дмнКлинична лаборатория
2100000063 д-р Васил Георгиев Недялков Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500001603 д-р Васил Георгиев Чолев Обща медицина
2500000178 д-р Васил Иванов Иванов Нервни болести