Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 151-175 от 1640.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000134Доцент д-р Валентин Ивайлов Пройчев дмнОртопедия и травматология
2500000137 д-р Валентин Маринов Колев
2500000138 д-р Валентин Симеонов Милчев Клинична вирусология
2500000139 д-р Валентина Александровна Факирова Клинична лаборатория
2500001989 д-р Валентина Ангелова Недялкова-Генчева Кардиология
2500001693 д-р Валентина Господинова Бончева
2500000142 д-р Валентина Господинова Колева Трансфузионна хематология
2500000143 д-р Валентина Господинова Цанева Инфекциозни болести
2500000144 д-р Валентина Живкова Грозева-Иванова Вътрешни болести
2500000145 д-р Валентина Пенева Георгиева Педиатрия
2500000146 д-р Валентина Рашева Иванова Педиатрия
2500000147 д-р Валентина Стойчева Вълчева-Сидерова Нервни болести
2500000148 д-р Валентина Тодорова Стойкова Обща медицина
2500000149 д-р Валери Георгиев Радичев Ортопедия и травматология
2500000151 д-р Валери Цеков Николов дмФизиология
2500002338 д-р Валерия Дамянова Арабаджиева
2500002014 д-р Валерия Евгениева Гинева Нервни болести
2500000152 д-р Валерия Любомирова Иванова Педиатрия, Инфекциозни болести
2500000153 д-р Валерия Митева Филипова
2500002199 д-р Валерия Пламенова Драганова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500002277 д-р Вангел Вангеловски Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500002295 д-р Ванеса Христова Пиличева-Хаджиева
2500000154 д-р Ваньо Бончев Петров Спешна медицина
2500000156 д-р Ваньо Неделчев Георгиев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500000157 д-р Ваня Банчева Славова Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)