Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 151-175 от 1647.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000131Доцент д-р Валентин Димитров Васев Ортопедия и травматология
2500001946 д-р Валентин Димитров Вълков Ортопедия и травматология
2500000133 д-р Валентин Димитров Христозов Очни болести
2500000134Доцент д-р Валентин Ивайлов Пройчев дмнОртопедия и травматология
2500000137 д-р Валентин Маринов Колев
2500000138 д-р Валентин Симеонов Милчев Клинична вирусология
2500000139 д-р Валентина Александровна Факирова Клинична лаборатория
2500001989 д-р Валентина Ангелова Недялкова-Генчева Кардиология
2500000141 д-р Валентина Василева Генчева Вътрешни болести, Нефрология
2500001693 д-р Валентина Господинова Бончева
2500000142 д-р Валентина Господинова Колева Трансфузионна хематология
2500000143 д-р Валентина Господинова Цанева Инфекциозни болести
2500000144 д-р Валентина Живкова Грозева-Иванова Вътрешни болести
2500000145 д-р Валентина Пенева Георгиева Педиатрия
2500000146 д-р Валентина Рашева Иванова Педиатрия
2500000147 д-р Валентина Стойчева Вълчева-Сидерова Нервни болести
2500000148 д-р Валентина Тодорова Стойкова Обща медицина
2500000149 д-р Валери Георгиев Радичев Ортопедия и травматология
2500000151 д-р Валери Цеков Николов дмФизиология
2500002338 д-р Валерия Дамянова Арабаджиева
2500002014 д-р Валерия Евгениева Гинева Нервни болести
2500000152 д-р Валерия Любомирова Иванова Педиатрия, Инфекциозни болести
2500000153 д-р Валерия Митева Филипова
2500002199 д-р Валерия Пламенова Драганова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2400000876 д-р Валя Стефанова Бадева Вътрешни болести