Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 151-175 от 1601.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001989 д-р Валентина Ангелова Недялкова-Генчева Кардиология
2500000141 д-р Валентина Василева Генчева Вътрешни болести, Нефрология
2500001693 д-р Валентина Господинова Бончева
2500000142 д-р Валентина Господинова Колева Трансфузионна хематология
2500000143 д-р Валентина Господинова Цанева Инфекциозни болести
2500000144 д-р Валентина Живкова Грозева-Иванова Вътрешни болести
2500000145 д-р Валентина Пенева Георгиева Педиатрия
2500000146 д-р Валентина Рашева Иванова Педиатрия
2500000147 д-р Валентина Стойчева Вълчева-Сидерова Нервни болести
2500000148 д-р Валентина Тодорова Стойкова Обща медицина
2500000149 д-р Валери Георгиев Радичев Ортопедия и травматология
2500000151 д-р Валери Цеков Николов дмФизиология
2500002014 д-р Валерия Евгениева Гинева
2500000152 д-р Валерия Любомирова Иванова Педиатрия, Инфекциозни болести
2500002199 д-р Валерия Пламенова Драганова
2400000876 д-р Валя Стефанова Бадева Вътрешни болести
2500002277 д-р Вангел Вангеловски
2500002295 д-р Ванеса Христова Пиличева-Хаджиева
2500000154 д-р Ваньо Бончев Петров Спешна медицина
2500000156 д-р Ваньо Неделчев Георгиев
2500000157 д-р Ваня Банчева Славова Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2500001698 д-р Ваня Венциславова Хараламбова Клинична микробиология
2500000161 д-р Ваня Георгиева Карабойдева Епидемиология на инфекциозните болести, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2500002185 д-р Ваня Георгиева Кюркчиева
2500000160 д-р Ваня Георгиева Тешева Психиатрия