Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 251-275 от 1602.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000220 д-р Виктория Мирчева Савова Акушерство и гинекология
2500002286 д-р Виктория Трендафилова Трендафилова
2500002233 д-р Вилдан Рамиз Хасан
2500002251 д-р Вилданка Ибраимова Сиракова
2500000221 д-р Вилиан Ненов Кънин Обща медицина
2500000222 д-р Виолета Антонова Корчева Вътрешни болести
2500000223 д-р Виолета Атанасова Георгиева Вътрешни болести
2500000224 д-р Виолета Василева Иванова
2500000225 д-р Виолета Величкова Илиева Образна диагностика
2500000226 д-р Виолета Георгиева Божкова Анестезиология и интензивно лечение
2500000227 д-р Виолета Георгиева Денчева Клинична микробиология
2500000228 д-р Виолета Живкова Желева-Чукова Обща медицина
2500001796 д-р Виолета Иванова Димитрова Акушерство и гинекология
2500000230 д-р Виолета Кирилова Дукова Вътрешни болести, Нефрология
2500000231 д-р Виолета Матеева Петкова Психиатрия
2500001651 д-р Виолета Симеонова Тодорова-Николова
2500000233 д-р Виолета Танева Чакалова
2500001794 д-р Виолета Филчева Чилова-Петкова
2500000234 д-р Виолета Цветкова Николова Вътрешни болести, Спешна медицина, Ревматология
2500000229 д-р Виолетка Иванова Ершова Педиатрия
2500001864 д-р Виолина Пейкова Тодева-Димитрова Кожни и венерически болести
2500002274 д-р Вития Руменова Виденова
2500000235 д-р Владимир Борисов Чакъров Хирургия, Гръдна хирургия, Медицинска онкология
2500000236 д-р Владимир Величков Няголов Спортна медицина
2500000237 д-р Владимир Веселинов Николов Анестезиология и интензивно лечение