Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 201-225 от 1588.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001773 д-р Велин Иванов Трандев
2500002255 д-р Велина Александрова Мирчева
2500000187 д-р Велина Димова Черкезова Вътрешни болести, Клинична хематология
2500000188 д-р Велина Иванова Манчева-Ганева
2500001766 д-р Величка Велкова Анастенова
2500000189 д-р Величка Петкова Симова Вътрешни болести
2500000190 д-р Велчо Велев Атанасов
2500000191 д-р Велчо Стоянов Нанчев
2500002124 д-р Венелина Александрова Иванова
2500000193 д-р Венелина Георгиева Лечева-Шишманова Обща медицина
2500000195 д-р Венета Иванчева Ванишева Трудова медицина
2500000196 д-р Венета Милкова Николова-Младенова Нервни болести
2500000197 д-р Венета Христова Бойчева-Мадаржиева Очни болести
2500001664 д-р Вера Чавдарова Лозанова Обща медицина
2500000199 д-р Весела Ангелова Пиперова Епидемиология на инфекциозните болести
2500002111 д-р Весела Дианова Георгиева
2500001594Професор д-р Веселин Асенов Иванов дмнБиохимия, Клинична лаборатория, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2500000200 д-р Веселин Бончев Вълков
2500000201 д-р Веселин Василев Секулов Хирургия
2500001846 д-р Веселин Иванов Панчев
2500002003 д-р Веселин Кирилов Василев
2500000202 д-р Веселин Кънчев Попов Неврохирургия
2900000517 д-р Веселин Любенов Котивски Гастроентерология
2500000203 д-р Веселин Митков Иванов Хирургия
2500000204 д-р Веселин Тенев Бастрев Обща медицина