Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 201-225 от 1642.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001603 д-р Васил Георгиев Чолев Обща медицина
2500000178 д-р Васил Иванов Иванов Нервни болести
2500000179 д-р Васил Кирилов Талев Епидемиология на инфекциозните болести
2500002035 д-р Васил Маргаритов Върбанов Нуклеарна медицина
2500001725 д-р Васил Методиев Методиев Ортопедия и травматология
2100000787 д-р Васил Светозаров Лещевски Кардиология
2500000180 д-р Васил Славов Савов Хирургия, Ортопедия и травматология
2500000182 д-р Васил Тончев Чолаков Вътрешни болести
2500000184 д-р Васка Йорданова Сандева Обща медицина
2500001655 д-р Васко Илиев Маринов Ортопедия и травматология
2500000185 д-р Велемира Владимирова Шишкова Обща медицина
2500002301 д-р Велиана Колева Генчева
2500000186 д-р Велимира Цонева Семерджиева Обща медицина
2500001773 д-р Велин Иванов Трандев
2500002255 д-р Велина Александрова Мирчева
2500000187 д-р Велина Димова Черкезова Вътрешни болести, Клинична хематология
2500000188 д-р Велина Иванова Манчева-Ганева
2500001766 д-р Величка Велкова Анастенова
2500000189 д-р Величка Петкова Симова Вътрешни болести
2500000190 д-р Велчо Велев Атанасов
2500000191 д-р Велчо Стоянов Нанчев
2500002124 д-р Венелина Александрова Иванова
2500000193 д-р Венелина Георгиева Лечева-Шишманова Обща медицина
2500000194 д-р Венета Георгиева Стоева Обща хигиена
2500000195 д-р Венета Иванчева Ванишева Трудова медицина