Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 376-400 от 1603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001866 д-р Даниела Каменова Бойчева Пневмология и фтизиатрия
2500000330 д-р Даниела Колева Георгиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500000331 д-р Даниела Кънчева Иванова Педиатрия
2500000332 д-р Даниела Маринова Въльовска Обща медицина
2500000334 д-р Даниела Стефанова Курумилева-Милева Обща медицина
2500000335 д-р Данчо Динев Динев
2500001738 д-р Дарина Георгиева Аносова Очни болести
2500000336 д-р Дарина Георгиева Ковачева Вътрешни болести
2500001616 д-р Дарина Йовчева Кълвачева Обща медицина
2500000337 д-р Дарина Колева Гьокова
2500000338 д-р Дарина Радева Руканова Клинична микробиология
2500000339 д-р Дарина Русинова Сребрева Кожни и венерически болести
2500000341 д-р Дафинка Петрова Койчева
2500000342 д-р Делчо Атанасов Бояджиев Обща медицина, Хирургия
2500000344 д-р Делян Николов Цветков
2500000345 д-р Деляна Христова Златева Ушно-носно-гърлени болести
2500002172 д-р Дениз Гюнай Ахмед
2500000346 д-р Дениза Стефанова Пенкова Лъчелечение
2500002192 д-р Денислав Станимиров Трошев
2500002135 д-р Деница Дончева Петрова
2500001761 д-р Деница Петрова Бошнакова-Букова
1700004369 д-р Деница Стоянова Костадинова-Славова
2500000347 д-р Денка Атанасова Енчева Акушерство и гинекология
2500000348 д-р Денка Атанасова Михайлова Акушерство и гинекология
2500000350 д-р Денка Стоянова Русева