Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 376-400 от 1629.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002341 д-р Давид Ефремов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500000322 д-р Дамян Георгиев Арабаджиев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500000323 д-р Дамянка Иванова Димова Нервни болести
2500002346 д-р Данаил Валентинов Димитров
2500000324 д-р Данаил Викторов Даков Акушерство и гинекология
2500000325 д-р Данаил Динев Христов Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите), Кардиология
2500000326Доцент д-р Даниел Георгиев Вълчев дмХирургия, Гръдна хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2500002004 д-р Даниел Лавила Камара
2500001660 д-р Даниела Атанасова Петрова
2500002019 д-р Даниела Валериева Радичева-Рачкова
2500000328 д-р Даниела Георгиева Арнаудова-Матева Трансфузионна хематология
2500001775 д-р Даниела Денчева Каршакова-Котивска Кожни и венерически болести
2500001967 д-р Даниела Желязкова Димитрова-Делева
2500002151 д-р Даниела Ицкова Илчева
2500001866 д-р Даниела Каменова Бойчева Пневмология и фтизиатрия
2500000330 д-р Даниела Колева Георгиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500000331 д-р Даниела Кънчева Иванова Педиатрия
2500000332 д-р Даниела Маринова Въльовска Обща медицина
2500002342 д-р Даниела Николаева Христова
2500000334 д-р Даниела Стефанова Курумилева-Милева Обща медицина
2500000335 д-р Данчо Динев Динев
2500001738 д-р Дарина Георгиева Аносова Очни болести
2500000336 д-р Дарина Георгиева Ковачева Вътрешни болести
2500001616 д-р Дарина Йовчева Кълвачева Обща медицина
2500000337 д-р Дарина Колева Гьокова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар