Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 426-450 от 1603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000373 д-р Диана Димитрова Лапарева-Иванова
2500000374 д-р Диана Желева Попова Обща медицина
2500000375 д-р Диана Желязкова Гешева Нуклеарна медицина
2500000376 д-р Диана Иванова Девлова Педиатрия
2300002744 д-р Диана Иванова Енева Кожни и венерически болести
2500000377 д-р Диана Кирова Радева Социална медицина и здравен мениджмънт
2500000380 д-р Диана Костадинова Баджакова
2500000381 д-р Диана Кънева Рашкова-Василева Обща медицина
2500000382 д-р Диана Люцканова Влашка-Петрова Нервни болести
2500000383 д-р Диана Михайлова Влаева Психиатрия
2300002773 д-р Диана Славова Николова Вътрешни болести, Кардиология
2500000385 д-р Диана Среброзарова Златева Физикална и рехабилитационна медицина
2500000386 д-р Диана Тенева Танева Трудова медицина
2500001801 д-р Диана Христова Канева-Михова
2500000387 д-р Диляна Василева Желязкова Обща медицина
2300002793 д-р Диляна Дянкова Гачева Кожни и венерически болести
2500002145 д-р Диляна Емилианова Иванова Очни болести
2500001906 д-р Дима Златкова Златева Педиатрия
2500002075 д-р Димитра Томас Хатзитома
2500000388 д-р Димитрина Дочева Чакова Вътрешни болести
2500000389 д-р Димитрина Любенова Велчева Педиатрия
2500001990 д-р Димитрина Любчева Джагалова Ендокринология и болести на обмяната
2500000391 д-р Димитрина Стоянова Желязкова Очни болести
2500000390 д-р Димитринка Рускова Петкова
2500000392 д-р Димитринка Христова Петкова Физикална и рехабилитационна медицина