Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 351-375 от 1608.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000310 д-р Гергана Гавраилова Куюмджиева
2500000311 д-р Гергана Господинова Никова
2500000312 д-р Гергана Жекова Гунчева Икономика на здравеопазването
2500001977 д-р Гергана Йорданова Гечева-Ферменджиева
2500001769 д-р Гергана Кирилова Сарайлиева-Карамихова Педиатрия, Детска неврология
2500002238 д-р Гергана Костадинова Митова
2500002303 д-р Гергана Николаева Нейчева
2500002001 д-р Гергана Николаева Сандева Трудова медицина
2500000313 д-р Гергина Христова Димитрова Нервни болести
2500000314Доцент д-р Господин Стефанов Димов дмнАнестезиология и интензивно лечение
2500000744Доцент д-р Господинка Радева Пракова-Василева дмнВътрешни болести, Професионални болести
2500000316 д-р Господинка Хубенова Генова Акушерство и гинекология
2500000317 д-р Гошо Христов Грозев Урология
2500000318 д-р Грета Петрова Вълканова-Михова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500000321Професор д-р Грозданка Томова Лазарова дмнКлинична микробиология
2500000322 д-р Дамян Георгиев Арабаджиев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500000323 д-р Дамянка Иванова Димова Нервни болести
2500000324 д-р Данаил Викторов Даков Акушерство и гинекология
2500000325 д-р Данаил Динев Христов Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите), Кардиология
2500000326 д-р Даниел Георгиев Вълчев дмХирургия, Гръдна хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2500002004 д-р Даниел Лавила Камара
2500002104 д-р Даниел Марио Делийски
2500001660 д-р Даниела Атанасова Петрова
2500002019 д-р Даниела Валериева Радичева-Рачкова
2500000328 д-р Даниела Георгиева Арнаудова-Матева Трансфузионна хематология