Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 351-375 от 1629.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002309 д-р Георги Павлов Ганев
2500000301Доцент д-р Георги Панов Панов дмПсихиатрия
2500000303 д-р Георги Петров Карабойдев Хирургия, Медицинска онкология
2500000304 д-р Георги Петров Михайлов
2100000132 д-р Георги Русев Георгиев Анестезиология и интензивно лечение
2500002249 д-р Георги Стефанов Георгиев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500000305 д-р Георги Стойнов Илиев Образна диагностика
2500002066 д-р Георги Стоянов Хараланов Лицево-челюстна хирургия
2500000309 д-р Гергана Бориславова Апостолова Ушно-носно-гърлени болести
2500000310 д-р Гергана Гавраилова Куюмджиева
2500000311 д-р Гергана Господинова Никова
2500000312 д-р Гергана Жекова Гунчева Педиатрия
2500001977 д-р Гергана Йорданова Гечева-Ферменджиева
2500001769 д-р Гергана Кирилова Сарайлиева-Карамихова Педиатрия, Детска неврология
2500002238 д-р Гергана Костадинова Митова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500002303 д-р Гергана Николаева Нейчева
2500002001 д-р Гергана Николаева Сандева Трудова медицина
2500000313 д-р Гергина Христова Димитрова Нервни болести
2500000314Доцент д-р Господин Стефанов Димов дмнАнестезиология и интензивно лечение
2500000744Доцент д-р Господинка Радева Пракова-Василева дмнВътрешни болести, Професионални болести
2500000316 д-р Господинка Хубенова Генова Акушерство и гинекология
2500000317 д-р Гошо Христов Грозев Урология
2500000318 д-р Грета Петрова Вълканова-Михова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500000321Професор д-р Грозданка Томова Лазарова дмнКлинична микробиология
2500002367 д-р Гюляр Сашева Личева