Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 401-425 от 1629.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000338 д-р Дарина Радева Руканова Клинична микробиология
2500000339 д-р Дарина Русинова Сребрева Кожни и венерически болести
2500000341 д-р Дафинка Петрова Койчева Обща медицина
2500000342 д-р Делчо Атанасов Бояджиев Обща медицина, Хирургия
2500002343 д-р Делян Ангелов Терзиев
2500000344 д-р Делян Николов Цветков
2500000345 д-р Деляна Христова Златева Ушно-носно-гърлени болести
2500002172 д-р Дениз Гюнай Ахмед
2500000346 д-р Дениза Стефанова Пенкова Лъчелечение
2500002192 д-р Денислав Станимиров Трошев
2500002135 д-р Деница Дончева Петрова
2500001761 д-р Деница Петрова Бошнакова-Букова
1700004369 д-р Деница Стоянова Костадинова-Славова
2500002328 д-р Деница Христова Христакиева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500000347 д-р Денка Атанасова Енчева Акушерство и гинекология
2500000348 д-р Денка Атанасова Михайлова Акушерство и гинекология
2500000350 д-р Денка Стоянова Русева
2500000351 д-р Денко Тонев Ситев
2500002155 д-р Десислав Стефков Никлев Обща медицина
2500001697 д-р Десислава Атанасова Стойчева Образна диагностика
2500000353 д-р Десислава Борисова Георгиева-Червенска
2500000354 д-р Десислава Василева Делчева
0500001501 д-р Десислава Димитрова Ганчева-Панайотова Кожни и венерически болести
2500002273 д-р Десислава Петкова Георгиева
2500002220 д-р Десислава Симеонова Олева