Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 401-425 от 1603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000351 д-р Денко Тонев Ситев
2500002155 д-р Десислав Стефков Никлев
2500001697 д-р Десислава Атанасова Стойчева Образна диагностика
2500000353 д-р Десислава Борисова Георгиева-Червенска
2500000354 д-р Десислава Василева Делчева
2500000355 д-р Десислава Георгиева Драгиева Педиатрия
0500001501 д-р Десислава Димитрова Ганчева-Панайотова Кожни и венерически болести
2500002273 д-р Десислава Петкова Георгиева
2500002220 д-р Десислава Симеонова Олева
2500001838 д-р Десислава Стефанова Радева Педиатрия, Неонатология
2500002282 д-р Деспина Христоска
2500000356 д-р Детелин Димитров Соколов Анатомия, хистология и цитология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2500000357 д-р Детелина Жечева Динева Акушерство и гинекология
2500000358 д-р Детелина Йорданова Комсийска Психиатрия
2500001903 д-р Дечо Петров Дечев Ушно-носно-гърлени болести
2500000361 д-р Деян Стефанов Танев Хирургия
2500002227 д-р Джени Алиева Мускова
2500000364 д-р Дженьо Атанасов Дженев
2500000366 д-р Диан Динев Динев Вътрешни болести, Кардиология
2500000367 д-р Диана Ангелова Станкова
2500000368 д-р Диана Брайкова Петкова Обща медицина
2500002194 д-р Диана Валериева Саръиванова
2500000369 д-р Диана Василева Вълова-Танева Нервни болести
2500000370 д-р Диана Георгиева Колева Педиатрия
2500000372 д-р Диана Грозданова Георгиева Обща медицина