Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 101-125 от 414.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000136 д-р Диана Стоянова Ботева Обща медицина
0800000137 д-р Диана Христова Петрова Вътрешни болести, Обща медицина
0800000630 д-р Диляна Иванова Стоянова Обща медицина
0800000141 д-р Димитрина Христова Дакова
0800000621 д-р Димитър Георгиев Шандурков
0800000145 д-р Димитър Иванов Йонков
0800000150 д-р Димитър Любенов Димитров Вътрешни болести, Ушно-носно-гърлени болести
0800000153 д-р Димитър Стоянов Димитров Хирургия
0800000155 д-р Димитър Христов Николов
0800000143 д-р Димитър Цанков Цанков Хирургия, Гръдна хирургия
0800000157 д-р Дияна Станева Николаева Физикална и рехабилитационна медицина
0800000158 д-р Дияна Цветанова Тодорова Клинична лаборатория
0800000573 д-р Добромир Бориславов Драмов Педиатрия
0800000160 д-р Донка Ганчева Стоянова Педиатрия
0800000161 д-р Донка Иванова Господинова-Здравкова Психиатрия
0800000162 д-р Дончо Атанасов Дончев Урология
0800000163 д-р Дора Стефанова Чернева Физикална и рехабилитационна медицина
0800000164 д-р Дочо Христов Дочев Анестезиология и интензивно лечение
0800000166 д-р Евгени Петров Белоев Ортопедия и травматология
0800000168 д-р Евелина Петрова Кирякова Вътрешни болести
0800000169 д-р Евстати Николов Минев Ушно-носно-гърлени болести
0800000170 д-р Евтим Иванов Балински Обща медицина
1600002321 д-р Едуарт Ходжа
0800000175 д-р Елена Христова Цанкова Вътрешни болести, Обща медицина
0800000176 д-р Еленка Тодорова Борисова-Петрова Педиатрия