Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 151-175 от 407.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000220 д-р Илка Йорданова Папазова-Колева Педиатрия
0800000221 д-р Илко Петров Кьолиев Вътрешни болести, Обща медицина
0800000222 д-р Ирена Иванова Минкова Нервни болести
0800000223 д-р Ирина Андреева Моровякова-Иванова
0800000225 д-р Ирина Цвяткова Михова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0800000224 д-р Иринка Иванова Марокова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000226 д-р Искра Иванова Вичева Педиатрия
0800000227 д-р Йоанна Димитрова Караколева Обща медицина
0800000228 д-р Йовка Димова Савова Педиатрия
0800000229 д-р Йонка Гечева Баева Вътрешни болести, Гастроентерология
2300015137 д-р Йорданка Христова Георгиева
0800000232 д-р Калин Цветанов Стоенчев Вътрешни болести
0800000234 д-р Камен Янков Пенчев Ортопедия и травматология
0800000235 д-р Катя Косева Ненкова
0800000236 д-р Катя Маринова Маринова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000237 д-р Катя Спирова Вангелова-Илиева Педиатрия
0800000238 д-р Кина Дамянова Михайлова Педиатрия
0800000620 д-р Кирил Руменов Рачев Кардиология
0800000241 д-р Кичка Стойчева Тотева Педиатрия
0800000245 д-р Красимир Богомилов Паралчев Вътрешни болести
0800000246 д-р Красимир Дончев Дончев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000247 д-р Красимир Иванов Карагьозов Ушно-носно-гърлени болести
0800000250 д-р Красимир Тотев Петков Хирургия
0800000579 д-р Красимира Колева Йорджева Кожни и венерически болести
0800000253 д-р Красимира Стойнова Тютюнджиева Обща медицина