Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 51-75 от 405.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000576 д-р Веселина Димитрова Вичева Очни болести
0800000068 д-р Веселина Минчева Димова Клинична лаборатория
0800000073 д-р Виктор Петров Стойчев Ортопедия и травматология
0800000641 д-р Виктория Огнянова Кръстева Кожни и венерически болести
0800000074 д-р Виолета Пенчева Милчева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000075 д-р Виолета Стефанова Иванова Психиатрия
2400001034 д-р Владимир Христов Христов Хирургия, Гръдна хирургия
0800000077 д-р Вяра Пенева Мънчева-Пухтова Обща медицина
0800000078 д-р Вяра Петрова Радева-Сербезова Вътрешни болести, Обща медицина
0800000663 д-р Вяра Станиславова Христова-Маринова
0800000080 д-р Галина Димитрова Димоларева Нервни болести
0800000081 д-р Галина Колева Венкова-Стоянова Вътрешни болести
0800000082 д-р Галина Стоянова Дончева-Денева Физикална и рехабилитационна медицина
0800000083 д-р Галя Георгиева Влаева Физикална и рехабилитационна медицина
0800000084 д-р Галя Стефанова Цонева Обща медицина
0800000085 д-р Галя Янакиева Йовчева Клинична лаборатория
0300001440 д-р Гаурав Сети Ортопедия и травматология
1600000375 д-р Генко Янков Илиев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0800000090 д-р Генчо Стефанов Иванов
0800000091 д-р Георги Асенов Гаравалов Акушерство и гинекология
0800000092 д-р Георги Василев Колев Вътрешни болести, Инфекциозни болести
0800000093 д-р Георги Георгиев Стайков Вътрешни болести, Кардиология
0800000096 д-р Георги Димитров Чакалов Анестезиология и интензивно лечение
0800000095 д-р Георги Димитров Шандурков Вътрешни болести
0800000098 д-р Георги Иванов Иванов Анестезиология и интензивно лечение