Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 176-200 от 406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000483 д-р Кремена Иванова Стойчева Педиатрия
0800000254 д-р Кремена Петкова Минкова Очни болести
0800000658 д-р Кристина Венциславова Кирова
0800000255 д-р Ксения Славянова Георгиева Ушно-носно-гърлени болести
0800000261 д-р Лальо Кунев Лалев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000263 д-р Лилия Георгиева Ванева Нервни болести
0800000266 д-р Лиляна Иванова Атева Образна диагностика
0800000267 д-р Лиляна Илиева Стойкова-Караджункова Психиатрия
0800000268 д-р Лиляна Христова Пулева-Бенкова Анестезиология и интензивно лечение
0800000270 д-р Линка Костадинова Господарска Физикална и рехабилитационна медицина
0800000271 д-р Лучия Стоянова Луканова-Спасова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1600000862 д-р Лъчезар Добрев Къчев Физикална и рехабилитационна медицина
0800000272 д-р Лъчезар Иванов Смилов Вътрешни болести, Кардиология
0800000274 д-р Любомир Димитров Трифонов Нервни болести, Психиатрия
0800000277 д-р Людмила Андреевна Дюба Обща медицина
0800000278 д-р Людмила Иванова Христова Вътрешни болести
0800000280 д-р Маина Матаковна Кошжанова Педиатрия, Обща медицина
0800000281 д-р Майя Тодорова Райкова Инфекциозни болести
0800000286 д-р Маргарита Йорданова Балинска Педиатрия, Обща медицина
0800000288 д-р Маргарита Тодорова Русанова-Иванова Вътрешни болести
0800000284 д-р Маргаритка Вълчева Кирова-Тодорова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000292 д-р Мариана Анастасова Василева Акушерство и гинекология
0800000296 д-р Мариана Спасова Илиева-Немска Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000297 д-р Мариана Стойчева Маринова-Русанова Обща медицина
0800000640 д-р Мариела Данчева Казанджиева Нервни болести