Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 176-200 от 408.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000250 д-р Красимир Тотев Петков Хирургия
0800000579 д-р Красимира Колева Йорджева Кожни и венерически болести
0800000253 д-р Красимира Стойнова Тютюнджиева Обща медицина
2700000483 д-р Кремена Иванова Стойчева Педиатрия
0800000254 д-р Кремена Петкова Минкова Очни болести
0800000658 д-р Кристина Венциславова Кирова
0800000255 д-р Ксения Славянова Георгиева Ушно-носно-гърлени болести
0800000258 д-р Къньо Стефанов Мирчев Ортопедия и травматология
0800000259 д-р Лазар Петров Станишев Нервни болести
0800000261 д-р Лальо Кунев Лалев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000263 д-р Лилия Георгиева Ванева Нервни болести
0800000266 д-р Лиляна Иванова Атева Образна диагностика
0800000267 д-р Лиляна Илиева Стойкова-Караджункова Психиатрия
0800000265 д-р Лиляна Петкова Иванчева-Камбурова Очни болести
0800000271 д-р Лучия Стоянова Луканова-Спасова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1600000862 д-р Лъчезар Добрев Къчев Физикална и рехабилитационна медицина
0800000272 д-р Лъчезар Иванов Смилов Вътрешни болести, Кардиология
0800000274 д-р Любомир Димитров Трифонов Нервни болести, Психиатрия
0800000277 д-р Людмила Андреевна Дюба Обща медицина
0800000278 д-р Людмила Иванова Христова Вътрешни болести
0800000280 д-р Маина Матаковна Кошжанова Педиатрия, Обща медицина
0800000281 д-р Майя Тодорова Райкова Инфекциозни болести
0800000286 д-р Маргарита Йорданова Балинска Педиатрия, Обща медицина
0800000288 д-р Маргарита Тодорова Русанова-Иванова Вътрешни болести
0800000284 д-р Маргаритка Вълчева Кирова-Тодорова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната