Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 176-200 от 419.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000238 д-р Кина Дамянова Михайлова Педиатрия
0800000620 д-р Кирил Руменов Рачев Кардиология
0800000241 д-р Кичка Стойчева Тотева Педиатрия
0800000245 д-р Красимир Богомилов Паралчев Вътрешни болести
0800000246 д-р Красимир Дончев Дончев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000247 д-р Красимир Иванов Карагьозов Ушно-носно-гърлени болести
0800000250 д-р Красимир Тотев Петков Хирургия
0800000251 д-р Красимира Димитрова Златева
0800000579 д-р Красимира Колева Йорджева Кожни и венерически болести
0800000253 д-р Красимира Стойнова Тютюнджиева
2700000483 д-р Кремена Иванова Стойчева Педиатрия
0800000254 д-р Кремена Петкова Минкова Очни болести
0800000255 д-р Ксения Славянова Георгиева Ушно-носно-гърлени болести
0800000258 д-р Къньо Стефанов Мирчев Ортопедия и травматология
0800000259 д-р Лазар Петров Станишев Нервни болести
0800000261 д-р Лальо Кунев Лалев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000263 д-р Лилия Георгиева Ванева Нервни болести
0800000266 д-р Лиляна Иванова Атева Образна диагностика
0800000267 д-р Лиляна Илиева Стойкова-Караджункова Психиатрия
0800000265 д-р Лиляна Петкова Иванчева-Камбурова Очни болести
0800000268 д-р Лиляна Христова Пулева-Бенкова Анестезиология и интензивно лечение
0800000271 д-р Лучия Стоянова Луканова-Спасова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1600000862 д-р Лъчезар Добрев Къчев Физикална и рехабилитационна медицина
0800000272 д-р Лъчезар Иванов Смилов Вътрешни болести, Кардиология
0800000273 д-р Любомир Гатев Лалев Вътрешни болести, Лъчелечение, Неврохирургия