Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 226-250 от 407.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000321 д-р Мая Кънчева Тодорова Вътрешни болести
0800000322 д-р Мая Радославова Димитрова Трансфузионна хематология
0800000324 д-р Мая Тодорова Кацарова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000413 д-р Миглена Петрова Миланова Вътрешни болести, Нервни болести
0800000326 д-р Милена Петрова Господинова-Стоянова Клинична лаборатория
0800000328 д-р Милкана Тодорова Йонова-Димитрова Нервни болести
0800000329 д-р Милчо Петков Чернокожев
0800000330 д-р Минко Цвятков Михов Хирургия, Гръдна хирургия
0800000332 д-р Мирко Недялков Немски Вътрешни болести
0800000335 д-р Мирослав Василев Иванов Хирургия
0800000336 д-р Мирослав Велев Стоянов Вътрешни болести, Кардиология
0800000654 д-р Мирослав Георгиев Новаков
0800000337 д-р Мирослав Иванов Михайлов Медицинска биология , Обща медицина
0800000338 д-р Мирослав Тодоров Катранджиев Нуклеарна медицина
0800000339 д-р Мирослава Генова Матеева-Памукчиева Педиатрия
0800000624 д-р Мирослава Иванова Василева Кардиология
0800000341 д-р Младен Колев Пенчев Вътрешни болести
0800000343 д-р Надежда Велианова Стаматова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000344 д-р Надежда Димитрова Колева Физикална и рехабилитационна медицина
0800000346 д-р Надежда Михова Колева Акушерство и гинекология
0800000347 д-р Надежда Николова Йосифова Нервни болести
0800000348 д-р Надежда Петрова Ганчева-Лятуу
0800000349 д-р Надежда Стефанова Стоянова Трансфузионна хематология
0800000351 д-р Наньо Русев Димов Хранене и диететика
2500002315 д-р Натали Александрова Стоянова