Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 226-250 от 421.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000318 д-р Мария Иванова Мухова Вътрешни болести
2500000896 д-р Мария Йорданова Митева Физикална и рехабилитационна медицина
0800000314 д-р Мария Любенова Габровска-Симеонова Вътрешни болести
0200000575 д-р Мария Трифонова Капитанова Педиатрия
0800000316 д-р Мария Христова Ганчева-Пенчева Вътрешни болести, Нервни болести
0800000317 д-р Мария Христова Цветкова Обща медицина
0800000616 д-р Марияна Илиева Рачкова Биохимия, Образна диагностика
0800000293 д-р Марияна Кирилова Петрова Педиатрия
0800000295 д-р Марияна Пенчева Пенева Кожни и венерически болести
0800000319 д-р Марияна Станчева Вълкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000298 д-р Марияна Тодорова Маринова Вътрешни болести, Кардиология
0800000299 д-р Мариянка Тодорова Димитрова-Петрова Педиатрия
1600002210 д-р Мартин Иванов Николов
0800000321 д-р Мая Кънчева Тодорова Вътрешни болести
0800000322 д-р Мая Радославова Димитрова Трансфузионна хематология
0800000323 д-р Мая Рачева Лазарова Вътрешни болести
0800000324 д-р Мая Тодорова Кацарова Вътрешни болести
0800000326 д-р Милена Петрова Господинова-Стоянова Клинична лаборатория
0800000328 д-р Милкана Тодорова Йонова-Димитрова Нервни болести
0800000329 д-р Милчо Петков Чернокожев
0800000330 д-р Минко Цвятков Михов Хирургия, Гръдна хирургия
0800000332 д-р Мирко Недялков Немски Вътрешни болести
0800000335 д-р Мирослав Василев Иванов Хирургия
0800000336 д-р Мирослав Велев Стоянов Вътрешни болести, Кардиология
0800000654 д-р Мирослав Георгиев Новаков