Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 201-225 от 407.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000640 д-р Мариела Данчева Казанджиева Нервни болести
0800000300 д-р Мариела Илиева Илиева Обща медицина
0800000301 д-р Мариела Христова Йовчева Ендокринология и болести на обмяната
0800000302 д-р Мариета Веселинова Петрова-Гаравалова Клинична микробиология
0800000303 д-р Мариета Емануилова Катрова Педиатрия
0800000306 д-р Марийка Пенкова Германова Педиатрия
0800000307 д-р Марийка Петрова Банкова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0800000308 д-р Марин Петров Дисански Хирургия, Ортопедия и травматология
0800000309 д-р Марина Захариева Санкева Кожни и венерически болести
0800000310 д-р Маринела Василева Мирчева-Йончева
0800000619 д-р Мария Богданова Хаджииванчева Кожни и венерически болести
0800000312 д-р Мария Гатева Пройнова-Христова Физикална и рехабилитационна медицина
0800000318 д-р Мария Иванова Мухова Вътрешни болести
2500000896 д-р Мария Йорданова Митева Физикална и рехабилитационна медицина
0800000314 д-р Мария Любенова Габровска-Симеонова Вътрешни болести
0200000575 д-р Мария Трифонова Капитанова Педиатрия
0800000316 д-р Мария Христова Ганчева-Пенчева Вътрешни болести, Нервни болести
0800000317 д-р Мария Христова Цветкова Обща медицина
0800000616 д-р Марияна Илиева Рачкова Биохимия, Образна диагностика
0800000293 д-р Марияна Кирилова Петрова Педиатрия
0800000295 д-р Марияна Пенчева Пенева Кожни и венерически болести
0800000319 д-р Марияна Станчева Вълкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000298 д-р Марияна Тодорова Маринова Вътрешни болести, Кардиология
0800000299 д-р Мариянка Тодорова Димитрова-Петрова Педиатрия
1600002210 д-р Мартин Иванов Николов