Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 201-225 от 419.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000274 д-р Любомир Димитров Трифонов Нервни болести, Психиатрия
2300005616 д-р Любомир Тодоров Нучев Анестезиология и интензивно лечение
0800000277 д-р Людмила Андреевна Дюба Обща медицина
0800000278 д-р Людмила Иванова Христова Вътрешни болести
0800000280 д-р Маина Матаковна Кошжанова Педиатрия, Обща медицина
0800000281 д-р Майя Тодорова Райкова Инфекциозни болести
0800000286 д-р Маргарита Йорданова Балинска Педиатрия, Обща медицина
0800000288 д-р Маргарита Тодорова Русанова-Иванова Вътрешни болести
0800000284 д-р Маргаритка Вълчева Кирова-Тодорова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000292 д-р Мариана Анастасова Василева Акушерство и гинекология
0800000296 д-р Мариана Спасова Илиева-Немска Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000297 д-р Мариана Стойчева Маринова-Русанова Обща медицина
0800000640 д-р Мариела Данчева Казанджиева Нервни болести
0800000300 д-р Мариела Илиева Илиева Обща медицина
0800000301 д-р Мариела Христова Йовчева Ендокринология и болести на обмяната
0800000302 д-р Мариета Веселинова Петрова-Гаравалова Клинична микробиология
0800000303 д-р Мариета Емануилова Катрова Педиатрия
0800000306 д-р Марийка Пенкова Германова Педиатрия
0800000307 д-р Марийка Петрова Банкова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0800000308 д-р Марин Петров Дисански Хирургия, Ортопедия и травматология
0800000309 д-р Марина Захариева Санкева Кожни и венерически болести
0800000310 д-р Маринела Василева Мирчева-Йончева
0800000619 д-р Мария Богданова Хаджииванчева
0800000312 д-р Мария Гатева Пройнова-Христова Физикална и рехабилитационна медицина
0800000318 д-р Мария Иванова Мухова Вътрешни болести