Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 376-400 от 406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000513 д-р Тодорка Христова Костадинова Обща медицина
0800000514 д-р Тома Тодоров Владимиров Вътрешни болести, Кардиология
0800000516 д-р Томичка Младенова Александрова Вътрешни болести
0800000585 д-р Удай Салман Салех Ушно-носно-гърлени болести
0800000519 д-р Филка Атанасова Кавалджиева Педиатрия
1700005420 д-р Фирас Мохамад Алрайес
0800000520 д-р Христина Добрева Вълканова
1200000705 д-р Христина Миленова Христова Психиатрия
0800000530 д-р Христо Нанков Белошинов Акушерство и гинекология
0800000535 д-р Христо Тошков Христов Анестезиология и интензивно лечение
0400003945 д-р Христо Цветанов Цвятков Кардиология
0800000537 д-р Христофор Милчев Дарданов Вътрешни болести, Обща медицина
0800000538 д-р Христофор Христов Ангелов Хирургия
0800000539 д-р Цанка Георгиева Аналиева
0800000540 д-р Цанка Иванова Сиромахова Очни болести
0800000542 д-р Цанко Игнатов Цанков Психиатрия
0400002842 д-р Цанко Радков Дончев Хирургия, Детска хирургия
2500001709 д-р Цветан Ангелов Христов Спешна медицина
0800000547 д-р Цветан Спасов Михов Обща медицина
0800000548 д-р Цветанка Цолова Цолова-Пенкова Вътрешни болести, Клинична хематология
0800000551 д-р Цветомира Илиева Тотева Обща медицина
0800000553 д-р Ценка Маркова Иванова Акушерство и гинекология
0800000560 д-р Чавдар Иванов Бъчваров Хирургия, Пластично–възстановителна и естетична хирургия
2500001490 д-р Юлиана Генчева Тонева-Иванова Образна диагностика
0800000562 д-р Юлия Лъчезарова Михайлова-Сеферова Педиатрия