Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 251-275 от 406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000353 д-р Невена Георгиева Карчева Вътрешни болести, Кардиология
0800000354 д-р Недка Маркова Радкова-Дечева Анестезиология и интензивно лечение
0800000355 д-р Недка Томчева Димитрова Вътрешни болести
0800000652 д-р Нейлиан Мехмедова Данъджиева
0800000356 д-р Нели Атанасова Ноева-Метева Вътрешни болести
0800000357 д-р Нели Иванова Велева
0800000358 д-р Нели Иванова Савчева Педиатрия
0800000359 д-р Нели Петрова Христова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000360 д-р Нели Райкова Цанева Педиатрия, Клинична лаборатория
0800000362 д-р Нелия Иванова Кузева Педиатрия
0800000363 д-р Нено Бонев Ненов Вътрешни болести
0800000637 д-р Нермин Юсеинова Юсеинова Обща медицина
0800000368 д-р Никола Христов Русинов Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0800000370 д-р Николай Бончев Пенчоков Епидемиология на инфекциозните болести
0800000664 д-р Николай Валентинов Вълков
0800000632 д-р Николай Велчев Рашеев
0800000372 д-р Николай Кирилов Въгленов Ортопедия и травматология
2300015365 д-р Николай Лилянов Цанов Вътрешни болести, Кардиология
0800000373 д-р Николай Михаилов Влаев Нервни болести
0800000375 д-р Николай Петров Ненчев Нервни болести
0800000376 д-р Николай Стойчев Вичев Акушерство и гинекология
0800000378 д-р Николина Станчева Генева-Колева Педиатрия
0800000379 д-р Николина Тотева Йорданова Вътрешни болести, Кардиология
1600001130 д-р Огнян Викторов Кръстев
0800000382 д-р Огнян Петков Пешков Обща медицина