Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 301-325 от 406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000414 д-р Полина Цанева Паралчева Нервни болести
0800000418 д-р Радослава Станева Иванова Психиатрия
0800000419 д-р Райна Досева Петрова Психиатрия
0800000636 д-р Райна Цонева Попова
0800000657 д-р Ралица Симеонова Иванова
0800000421 д-р Ралица Христова Ковачева Вътрешни болести
0800000422 д-р Резкулах Самим Рафики Ортопедия и травматология
0800000612 д-р Росен Радков Иванов Гастроентерология
0800000426 д-р Росица Георгиева Карчева Педиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната
0800000428 д-р Росица Иванова Михайлова-Шумкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000429 д-р Росица Николаева Николаева Вътрешни болести
0800000431 д-р Росица Тодорова Кръстева-Василева
0800000432 д-р Росица Христова Петкова-Славчева Пневмология и фтизиатрия
0800000433 д-р Ружа Стефанова Дончева-Русева Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Трудова медицина
0800000655 д-р Румен Димитров Тончев
0800000435 д-р Румен Любенов Начев
0800000436 д-р Румен Петков Рачев Урология
0800000439 д-р Румяна Димитрова Донкова-Димова Очни болести
0800000440 д-р Румяна Радкова Марекова Ушно-носно-гърлени болести
0800000442 д-р Светла Атанасова Атанасова Образна диагностика
0800000443 д-р Светла Иванова Брънекова Образна диагностика
0800000448 д-р Светла Иванова Пашова-Михова Педиатрия, Хранене и диететика
0800000445 д-р Светла Цанева Модева Кожни и венерически болести
0800000446 д-р Светлана Димитрова Петкова Образна диагностика
0800000447 д-р Светлана Иванова Малинова Педиатрия, Неонатология