Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 101-125 от 319.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000137 д-р Деляна Кирилова Каменова-Дечева Вътрешни болести, Кардиология
0600000540 д-р Деница Веселинова Тихомирова
0600000139 д-р Диляна Стоянова Вълкова Педиатрия
0600000140 д-р Димитрина Иванова Младенова Педиатрия
0600000142 д-р Димитър Тодоров Башлийски Клинична лаборатория
0600000143 д-р Димитър Филипов Димитров Анестезиология и интензивно лечение, Акушерство и гинекология
0600000144 д-р Дора Динкова Николова-Чулина Очни болести
0600000145 д-р Драгомир Николов Канчев Акушерство и гинекология
0600000147 д-р Екатерина Георгиева Димова Очни болести
0600000148 д-р Екатерина Лозанова Терентиева
0600000149 д-р Елена Асенова Марковска
0600000528 д-р Елена Валериева Маринова
0600000151 д-р Елена Левтерова Лукова-Торторочева
0600000155 д-р Елеонора Илиева Велкова Образна диагностика
0600000156 д-р Елеонора Николова Колева Педиатрия
0600000157 д-р Елеонора Пенкова Еличова-Угринова
0600000158 д-р Елза Евдокимова Петрова Физикална и рехабилитационна медицина
0600000159 д-р Елза Петрова Антонова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0600000492 д-р Ели Анастасова Папавасилиу Нервни болести
0600000160 д-р Ели Любенова Иванова-Тодорова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0600000518 д-р Елионора Назимовна Ванкова Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0600000165 д-р Елка Петрова Димитрова-Драганова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0600000166 д-р Елка Цанкова Петрова Вътрешни болести
0600000167 д-р Еми Тодорова Георгиева Вътрешни болести, Обща медицина
0600000504 д-р Емил Благоев Димитров Ушно-носно-гърлени болести