Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 276-300 от 305.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000407 д-р Станислав Генчев Петков Анестезиология и интензивно лечение
0600000408 д-р Станислав Петров Поломски Вътрешни болести
0600000409 д-р Станка Александрова Лукова Педиатрия
0600000410 д-р Стела Тодорова Младенова-Маркова Педиатрия
0600000546 д-р Стефан Славов Първанов
0600000411 д-р Стилияна Петрова Тосева Обща медицина
0600000412 д-р Стойка Янкова Николова Педиатрия
0600000413 д-р Стоян Петков Филипов Вътрешни болести, Кардиология
0600000547 д-р Таня Миленова Тодорова
0600000417 д-р Татяна Вълчева Димитрова Психиатрия, Нервни болести
0600000418 д-р Татяна Костадинова Лилова Педиатрия
0600000421 д-р Тихомир Дамянов Пешев Вътрешни болести
0600000422 д-р Тодор Миланов Вълов Ушно-носно-гърлени болести
0600000426 д-р Томи Славчев Блажев Урология
0600000427 д-р Тони Вълчев Илиев Анестезиология и интензивно лечение
0600000432 д-р Тошо Цветков Вълов Акушерство и гинекология
0600000435 д-р Цветан Антов Костов Педиатрия
0600000437 д-р Цветан Ванчов Цоков Педиатрия
0600000439 д-р Цветан Иванов Василев Хирургия
0600000438 д-р Цветан Иванов Василев Педиатрия
0600000442 д-р Цветан Петров Ценков Вътрешни болести
0600000443 д-р Цветана Иванова Йоникова-Крумова Вътрешни болести, Гастроентерология
0600000446 д-р Цветанка Боянова Стойкова-Митракиева Вътрешни болести, Кардиология
0600000449 д-р Цветодарка Петкова Асенова Спешна медицина
0600000478 д-р Цветослава Тошева Цветкова-Младенова