Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 276-300 от 319.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000389 д-р Силва Петрова Върбанова Пневмология и фтизиатрия
0600000390 д-р Силвия Несторова Стоянова-Йоцова Педиатрия
0600000391 д-р Слави Любенов Асенов Акушерство и гинекология
0600000393 д-р Славка Пачева Харалампиева Ендокринология и болести на обмяната
0600000394 д-р Славчо Нинков Петров Физикална и рехабилитационна медицина
0600000395 д-р Славчо Цветанов Котларски Вътрешни болести
0600000396 д-р Славянка Лазарова Цветкова Образна диагностика
0600000397 д-р Снежа Стефанова Младенова
0600000398 д-р Снежана Благоева Сневчелиева-Христова Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
0600000399 д-р Снежана Венециева Йоханова Вътрешни болести, Нефрология
0600000400 д-р Соня Борисова Белева-Димитрова Вътрешни болести, Кардиология
0600000513 д-р Соня Валериева Иванова Клинична лаборатория
0600000402 д-р Соня Иванова Ангелова Вътрешни болести
0600000405 д-р Соня Славчева Димитрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0600000406 д-р Станимира Цветанова Христова Кожни и венерически болести
0600000407 д-р Станислав Генчев Петков Анестезиология и интензивно лечение
0600000408 д-р Станислав Петров Поломски Вътрешни болести
0600000409 д-р Станка Александрова Лукова Педиатрия
0600000410 д-р Стела Тодорова Младенова-Маркова Педиатрия
0600000411 д-р Стилияна Петрова Тосева Обща медицина
0600000412 д-р Стойка Янкова Николова Педиатрия
0600000413 д-р Стоян Петков Филипов Вътрешни болести, Кардиология
0600000417 д-р Татяна Вълчева Димитрова Психиатрия, Нервни болести
0600000418 д-р Татяна Костадинова Лилова Педиатрия
0600000421 д-р Тихомир Дамянов Пешев Вътрешни болести