Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 76-100 от 306.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001469 д-р Галина Любомирова Станчева Клинична имунология, Ревматология
0600000115 д-р Георги Николов Георгиев Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0600000116 д-р Георги Петров Йорданов Педиатрия
0600000516 д-р Гергана Иванова Богданова-Младенова
0600000117 д-р Гергана Иванова Джамбова Хигиена на детско-юношеската възраст
0600000119 д-р Гинка Спасова Динкова Педиатрия
0600000120 д-р Горан Цветанов Белов Обща медицина
0600000121 д-р Гошо Иванов Герасимов
0600000122 д-р Гълъбина Василева Филипова Педиатрия
0600000124 д-р Даниела Дамянова Маркова
0600000125 д-р Даниела Иванова Нацина Вътрешни болести
0600000126 д-р Даниела Илиева Кечашка Вътрешни болести
0600000127 д-р Даниела Костадинова Димитрова Вътрешни болести
0600000128 д-р Даниела Крумова Папавасилиу Нервни болести
0600000129 д-р Даниела Миткова Корманова Обща и клинична патология
0600000130 д-р Даниела Николова Канчева Вътрешни болести
0600000131 д-р Даниела Пекова Нешева Клинична микробиология
0600000132 д-р Даниела Спиридонова Танева Вътрешни болести
0600000133 д-р Данчо Борисов Кечашки Образна диагностика
0600000134 д-р Данчо Емилов Йорданов Вътрешни болести
0600000135 д-р Данчо Славчев Николов Вътрешни болести
0600000137 д-р Деляна Кирилова Каменова-Дечева Вътрешни болести, Кардиология
0600000540 д-р Деница Веселинова Тихомирова
0600000139 д-р Диляна Стоянова Вълкова Педиатрия
0600000140 д-р Димитрина Иванова Младенова Педиатрия