Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 201-225 от 319.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000289 д-р Мая Бориславова Младенова Инфекциозни болести
0600000517 д-р Мая Илиева Методиева Кожни и венерически болести
0600000485 д-р Миглена Петрова Милкова-Димитрова Инфекциозни болести
0600000293 д-р Минка Йорданова Томова Педиатрия
0600000294 д-р Мирослав Кръстев Маринов Хирургия
0600000295 д-р Митко Петков Митов Анестезиология и интензивно лечение
0600000296 д-р Михайл Маринов Станев
0600000299 д-р Надежда Лозанова Павлова Вътрешни болести
0600000300 д-р Наталия Георгиева Цветкова Вътрешни болести
0600000301 д-р Наталия Томова Николова Вътрешни болести, Кардиология
0600000302 д-р Наташа Петкова Борисова
0600000303 д-р Наташа Рузвелтова Иванова
0600000304 д-р Наташа Цветкова Йорданова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0600000305 д-р Нели Иванова Ценкова Педиатрия
0600000306 д-р Нели Пекова Чалъкова
0600000307 д-р Нели Петрова Начева-Пешева Очни болести
0600000310 д-р Николай Борисов Лазаров
0600000311 д-р Николай Ванков Николов Психиатрия
0600000490 д-р Николай Владимиров Николов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0600000313 д-р Николай Йорданов Митов
0600000315 д-р Николай Любенов Бирцоев Ушно-носно-гърлени болести
0600000317 д-р Николина Христова Петрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0600000318 д-р Нинко Вълчев Дилов Очни болести
0600000320 д-р Нора Иванова Василева Вътрешни болести, Гастроентерология
0600000322 д-р Огнян Георгиев Милев Хирургия