Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 226-250 от 319.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000323 д-р Огнян Иванов Пенелски
0600000324 д-р Олга Николаевна Буданова Педиатрия
0600000150 д-р Олена Григоревна Иванова Вътрешни болести
0600000326 д-р Павлинка Станкова Цветкова-Вълчева Детска ревматология, Детска кардиология
0600000327 д-р Пеко Лалов Пеков Хирургия
0600000329 д-р Пенка Цанкова Владимирова Вътрешни болести, Обща медицина
0600000333 д-р Пепа Кунева Цветанова Епидемиология на инфекциозните болести
0600000335 д-р Петър Бойчев Лозанов
0600000336 д-р Петър Викторов Ружев Хирургия, Детска хирургия
0600000535 д-р Петър Тониев Спасов
0600000339 д-р Петя Ангелова Николова-Начева Клинична лаборатория
0600000536 д-р Петя Пламенова Георгиева Педиатрия
0600000341 д-р Пламен Иванов Йотов Педиатрия
0600000342 д-р Пламен Иванов Петров
0600000343 д-р Пламен Крумов Павлов
0600000345 д-р Пламен Павлинов Йонов
0600000347 д-р Пламен Тодоров Филипов Педиатрия
0600000348 д-р Пламен Ценков Николов Хирургия
0600000349 д-р Пламена Каменова Александрова Педиатрия
0600000351 д-р Пламенка Иванова Ценкова Клинична лаборатория
1300000617 д-р Пролет Страхилова Иванова
0600000352 д-р Пролетка Браткова Петрова Вътрешни болести
0600000353 д-р Пролетка Виткова Георгиева
0600000354 д-р Радка Кръстева Иванова Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0600000355 д-р Райна Димитрова Владова Акушерство и гинекология