Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 26-50 от 306.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000484 д-р Биляна Величкова Боянова Клинична лаборатория
0600000033 д-р Благой Гошов Славчев Хирургия
0600000034 д-р Богдан Младенов Томов Ортопедия и травматология
0600000035 д-р Богданка Николова Добрева Вътрешни болести, Кардиология
0600000533 д-р Борил Венелинов Христов
0600000037 д-р Борис Любенов Корманов Нервни болести, Неврохирургия
0600000039 д-р Борислав Милчев Василев Очни болести
0600000040 д-р Борислава Георгиева Борисова-Митова Обща медицина
0600000042 д-р Борян Илиев Калчев Психиатрия
0600000043 д-р Боян Иванов Асенов Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
1300000046 д-р Боян Иванов Върбанов Вътрешни болести
0600000047 д-р Вадим Свиленов Мушанов Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
0600000001 д-р Валентин Марков Кръстев Очни болести
0600000049 д-р Валентина Георгиева Колева-Василева Обща медицина
0600000050 д-р Валентина Гераскова Траянова-Милканичова Спешна медицина
0600000051 д-р Валентина Стоянова Михайлова-Николова Ушно-носно-гърлени болести
0600000055 д-р Валери Христов Христов Вътрешни болести, Нефрология
0600000057 д-р Валерия Вълчева Иванова Педиатрия
0600000058 д-р Валерия Иванова Цветкова Обща медицина, Обща медицина
0600000061 д-р Валя Йорданова Георгиева
0600000059 д-р Ваньо Жиков Иванов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0600000060 д-р Ваньо Пасков Маринов Комунална хигиена
0600000063 д-р Ваня Стоянова Маринова Вътрешни болести
0600000064 д-р Ваня Стоянова Славчева-Борисова Инфекциозни болести
0600000065 д-р Ваня Тодорова Попоескова Обща медицина