Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 51-75 от 310.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000067 д-р Васил Йорданов Ненчев
0600000072 д-р Величко Методиев Георгиев
0600000073 д-р Венелин Димитров Велков Ортопедия и травматология
0600000074 д-р Венцислав Веселинов Иванов Вътрешни болести, Кардиохирургия
0600000075 д-р Венцислав Гошов Владински Епидемиология на инфекциозните болести
0600000076Член кореспондент д-р Венцислав Евстатиев Цалов Обща медицина
0600000077 д-р Венцислав Неофитов Петров
0600000078 д-р Венцислав Николаев Петров Вътрешни болести
0600000080 д-р Веселин Иванов Йоцов Хирургия
0600000082 д-р Веселина Петрова Каменова Вътрешни болести, Кардиология
0300000176 д-р Вилиян Иванов Марков Педиатрия
0600000085 д-р Вилхелм Миленков Елисеев Анестезиология и интензивно лечение
0600000088 д-р Виолета Илиева Дочкова Акушерство и гинекология
0600000089 д-р Висалтин Ефремов Методиев Хирургия, Медицинска онкология
0600000091 д-р Владимир Антимов Николов Акушерство и гинекология
0600000092 д-р Владимир Еремиев Еремиев Акушерство и гинекология
0600000093 д-р Владимир Иванов Вълчев Вътрешни болести
0600000096 д-р Владимир Неделков Владимиров Акушерство и гинекология
0600000098 д-р Владимир Петков Кичашки Психиатрия
0600000099 д-р Владимир Цветков Цолов Ортопедия и травматология
0600000101 д-р Владко Трифонов Алексиев Хирургия
0600000102 д-р Володин Иванов Вълков Анестезиология и интензивно лечение
0600000103 д-р Володя Кръстев Цветков Вътрешни болести
0600000104 д-р Володя Цанков Дочков Ортопедия и травматология
0600000107 д-р Галина Вълчова Недкова Вътрешни болести, Гастроентерология