Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 251-275 от 324.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000354 д-р Радка Кръстева Иванова Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0600000355 д-р Райна Димитрова Владова Акушерство и гинекология
0600000356 д-р Ралица Христова Димитрова-Башлийска
0600000489 д-р Росен Златков Павлов
0600000358 д-р Росен Николов Караджов
0600000543 д-р Росен Орлинов Кирилов
0600000359 д-р Росица Виденова Митева Клинична микробиология
0600000360 д-р Росица Илкова Петрова Вътрешни болести
0600000361 д-р Рубина Симеонова Николова Педиатрия
0600000362 д-р Румен Александров Димитров Психиатрия
0600000363 д-р Румен Божков Илиев Образна диагностика
0600000365 д-р Румен Петров Христов Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0600000367 д-р Румяна Георгиева Еремиева Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ревматология
0600000368 д-р Румяна Димитрова Рангелова-Кирова Хирургия
0600000369 д-р Румяна Стефанова Цонева-Иванова Акушерство и гинекология
0600000370 д-р Румянка Александрова Граматикова Вътрешни болести
0600000371 д-р Румянка Георгиева Ангелова Педиатрия
0600000372 д-р Руслан Василев Милев Акушерство и гинекология
0600000373 д-р Сашка Витанова Йотова Нервни болести
0600000374 д-р Сашко Стефанов Стефанов Хирургия
0600000376 д-р Светла Борисова Маринова Нервни болести
0600000377 д-р Светла Методиева Ванчева
0600000378 д-р Светла Нинова Михайлова Вътрешни болести
0600000379 д-р Светлана Антонова Иванова Педиатрия
0600000519 д-р Светлана Васкова Георгиева Пневмология и фтизиатрия