Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 301-319 от 319.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000422 д-р Тодор Миланов Вълов Ушно-носно-гърлени болести
0600000426 д-р Томи Славчев Блажев Урология
0600000427 д-р Тони Вълчев Илиев Анестезиология и интензивно лечение
0600000432 д-р Тошо Цветков Вълов Акушерство и гинекология
0600000435 д-р Цветан Антов Костов Педиатрия
0600000437 д-р Цветан Ванчов Цоков Педиатрия
0600000439 д-р Цветан Иванов Василев Хирургия
0600000438 д-р Цветан Иванов Василев Педиатрия
0600000442 д-р Цветан Петров Ценков Вътрешни болести
0600000443 д-р Цветана Иванова Йоникова-Крумова Вътрешни болести, Гастроентерология
0600000446 д-р Цветанка Боянова Стойкова-Митракиева Вътрешни болести, Кардиология
0600000448 д-р Цветлин Спасов Попов
0600000449 д-р Цветодарка Петкова Асенова Спешна медицина
0600000478 д-р Цветослава Тошева Цветкова-Младенова
0600000453 д-р Цецка Стоянова Георгиева Обща медицина
0600000004 д-р Юлия Иванова Илиева Пневмология и фтизиатрия
0600000456 д-р Юрка Атанасова Николова Акушерство и гинекология
0600000457 д-р Явор Свиленов Георгиев
0600000458 д-р Ягодинка Генадиева Ценкова-Цветанова Акушерство и гинекология