Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 151-175 от 1391.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000127 д-р Васил Николов Димитров Ортопедия и травматология, Хирургия
0300000128 д-р Васил Петров Гинев
0300000130 д-р Васил Тодоров Керанов Хирургия
0400004135 д-р Вели Феимов Велиев
0300000135 д-р Велимир Георгиев Медаров
0300001504 д-р Велина Иванова Праматарова
0300001666 д-р Велислав Илиянов Кърцелянски
0800000060 д-р Величка Кирилова Недева-Церкова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2800000063 д-р Величка Руменова Стоянова Клинична лаборатория
0300000136 д-р Величка Стоянова Григорова Спортна медицина, Епидемиология на инфекциозните болести
0300000137 д-р Величко Василев Генов Ортопедия и травматология
0300000138 д-р Величко Иванов Атанасов Педиатрия
0300000140 д-р Величко Петков Колев Вътрешни болести
0300000141 д-р Венелин Пенков Каменски Акушерство и гинекология
0300000143 д-р Венета Ангелова Филипова Педиатрия
0300000144 д-р Венета Василева Чалъкова Трансфузионна хематология
0300000146 д-р Венета Тодорова Симеонова Физикална и рехабилитационна медицина
2300013187 д-р Венцислав Божидаров Григоров Кардиология
1000000044 д-р Венцислав Георгиев Славов
0300000148 д-р Венцислав Димитров Градев Обща медицина
0300000149 д-р Венцислав Кирилов Пецов Трудова медицина
1700000604 д-р Вера Василева Семерджиева-Каршакова Вътрешни болести, Кардиология
0300000151 д-р Вергиния Георгиева Дерменджиева Педиатрия
2900000072 д-р Вергиния Данчова Цанова-Иванова Вътрешни болести
0300001526 д-р Вержиния Радославова Георгиева Обща медицина