Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 76-100 от 1420.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000043 д-р Антон Атанасов Мусиевски Хирургия, Съдова хирургия
0300000058 д-р Антон Василев Григоров Социална медицина и здравен мениджмънт, Анестезиология и интензивно лечение
0300000059 д-р Антон Колев Богданов Акушерство и гинекология
0700000036 д-р Антон Тодоров Хаджиев
0300001317 д-р Антоний Ховханес Куриян Кожни и венерически болести
0300000062 д-р Антонио Христов Душепеев Акушерство и гинекология
2500000062 д-р Антония Вълева Вълева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0300000064 д-р Антония Георгиева Танева-Георгиева
2500000071 д-р Анчо Тодоров Димитров Хирургия
0300000065 д-р Арман Киркор Кацахян Обща хигиена
0300000066 д-р Армина Гюлбесер Топузян Психиатрия
0300000068 д-р Асен Димитров Кърджиев Вътрешни болести
0300000069 д-р Асен Димитров Пенев Кардиология
0400002914 д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова дмВътрешни болести, Медицинска онкология
2100000034 д-р Ася Иванова Кирилова Очни болести
0300000072 д-р Ася Николаева Коешинова Педиатрия
0300000073 д-р Ася Фердова Ферадова-Иванова Педиатрия
0300000074 д-р Атанас Александров Баев
0300000075 д-р Атанас Димов Бошев Анестезиология и интензивно лечение
0300001667 д-р Атанас Иванов Ангелов
1400000065 д-р Атанаска Христова Георгиева Педиатрия, Неонатология
0300001416 д-р Ахмед Абдел Азис-Илаел Обща медицина
1800000430 д-р Берна Веледова Бейтулова
0300001536 д-р Билянка Михайлова Димитрова
0300000081 д-р Бинко Дончев Бинев Хирургия