Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 26-50 от 1505.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000010 д-р Амор Жозе Дебрито-Гонсалвеш
0300000011 д-р Ана Енчева Инджова
0300000012 д-р Ана Иванова Самарджиева-Тенева Клинична лаборатория
2100000830 д-р Ана Павлинова Стайкова Ревматология
0300000014 д-р Анастас Петров Стоянов Акушерство и гинекология
1600001915 д-р Анатоли Крумов Пацов Ортопедия и травматология
2500000014 д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков Хирургия, Медицинска онкология
0300001549 д-р Ангел Димитров Кънчев
0200000976 д-р Ангел Иванов Киров
0300000017 д-р Ангел Стефанов Колчев
1300000553 д-р Ангел Стоянов Недялков Акушерство и гинекология
1700000125 д-р Ангел Тодоров Стоянов Обща медицина
1700000126 д-р Ангел Хараламбиев Пеев Авиационна медицина
2300014361 д-р Ангелина Андонов Анестезиология и интензивно лечение
0300000022 д-р Ангелина Иванова Скръчкова-Алексиева Вътрешни болести
2900000009 д-р Ангелина Кирилова Парапанова Образна диагностика
0300000021 д-р Ангелинка Василева Георгиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1700003904 д-р Андрей Борисов Христов Нуклеарна медицина
1700004805 д-р Андрей Каменов Андреев Кардиохирургия
0300000027 д-р Андрей Манолов Манолов Вътрешни болести
2900000538 д-р Андрей Стоянов Стоянов Гръдна хирургия
0300000028 д-р Андрей Стоянов Стоянов Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1600002022 д-р Андриана Йовановска-Кировакова Анестезиология и интензивно лечение
0300000029 д-р Анелия Ангелова Георгиева Обща медицина
0300000031 д-р Анелия Дянкова Стоева-Пантова Психиатрия