Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 126-150 от 1401.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001486 д-р Боряна Кирилова Генчева
0300000104 д-р Боян Славчев Будаков Хирургия
0300001505 д-р Бояна Стоева Маджарова Нервни болести
0300000105 д-р Бранимир Кирилов Цанков Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0300001511Доцент д-р Вадим Юлиевич Шанин дмнАнестезиология и интензивно лечение
1000000031 д-р Валентин Александров Прейс
2300001147 д-р Валентин Борисов Дилов
0300000107 д-р Валентин Георгиев Баров Нервни болести
0300000108 д-р Валентин Георгиев Кравченко
1700000444 д-р Валентин Йосифов Ирмов дмАкушерство и гинекология
0300000109 д-р Валентин Колев Попов Хирургия
2500000135 д-р Валентин Константинов Василев Хирургия
2500000136Професор д-р Валентин Костов Стоянов дмУшно-носно-гърлени болести
2300001180 д-р Валентин Макавеев Ценков Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология
0300000110 д-р Валентин Стойчев Стоев Урология
0300000111 д-р Валентина Илиева Николова-Тенева Епидемиология на инфекциозните болести, Трудова медицина
0300000112 д-р Валентина Пенчева Ралева Педиатрия
0300000113 д-р Валентина Петромилова Хрусанова Педиатрия
0800000054 д-р Валентина Стойчева Лакова Обща медицина
0300000114 д-р Валерия Николаевна Дерменджиева
0400000298 д-р Валя Бончева Градинарова Вътрешни болести, Гастроентерология
0300000115 д-р Ваню Стефанов Хърков Физикална и рехабилитационна медицина
0300001458 д-р Ваня Андреева Господинова
0300000116 д-р Ваня Антова Георгиева Вътрешни болести
1200000054 д-р Ваня Иванова Божкова Физикална и рехабилитационна медицина