Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 126-150 от 1558.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000091 д-р Божидар Костадинов Павлев Нервни болести
0300000092 д-р Божидар Николов Христов
0300001750 д-р Божидар Сашев Стоянов
0300000093 д-р Бойка Павлова Панова Анестезиология и интензивно лечение
0300000094 д-р Бойка Христова Христова Очни болести
0300000095 д-р Бойко Георгиев Миразчийски Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000222Професор д-р Боримир Николай Василев дмХирургия, Хирургия, Гръдна хирургия
0500000991 д-р Борис Валериев Таблов Анестезиология и интензивно лечение
0300000098 д-р Борис Иванов Борисов Вътрешни болести
2500001974 д-р Борис Мирославов Минчев Акушерство и гинекология
0300000099 д-р Борис Петров Ангелов Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300001032Професор д-р Борислав Йорданов Владимиров дмнАнатомия, хистология и цитология, Ортопедия и травматология
0300001537 д-р Борислав Красимиров Иванов
0300000101 д-р Борислав Тодоров Тръпчев Хирургия, Съдова хирургия
0300001775 д-р Борислав Христов Пенев
0400003839 д-р Борче Николовски
0300000103 д-р Боряна Великова Тюркеджиева-Мечева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0300001486 д-р Боряна Кирилова Генчева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400004441 д-р Боряна Костова Иванова Нефрология
0300001720 д-р Боряна Мирославова Донева-Кукова
0300000104 д-р Боян Славчев Будаков Хирургия
0300000105 д-р Бранимир Кирилов Цанков Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400000259 д-р Валентин Андреев Милев Анестезиология и интензивно лечение
0300000107 д-р Валентин Георгиев Баров Нервни болести
0300000108 д-р Валентин Георгиев Кравченко Анестезиология и интензивно лечение