Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 126-150 от 1513.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000222Професор д-р Боримир Николай Василев дмХирургия, Хирургия, Гръдна хирургия
0300000098 д-р Борис Иванов Борисов Вътрешни болести
2500001974 д-р Борис Мирославов Минчев Акушерство и гинекология
0300000099 д-р Борис Петров Ангелов Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300001032Професор д-р Борислав Йорданов Владимиров дмнАнатомия, хистология и цитология, Ортопедия и травматология
0300001537 д-р Борислав Красимиров Иванов
0300000101 д-р Борислав Тодоров Тръпчев Хирургия, Съдова хирургия
0400003839 д-р Борче Николовски
0300000103 д-р Боряна Великова Тюркеджиева-Мечева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0300001486 д-р Боряна Кирилова Генчева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0300001720 д-р Боряна Мирославова Донева-Кукова
0300000104 д-р Боян Славчев Будаков Хирургия
0300000105 д-р Бранимир Кирилов Цанков Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0300001511Доцент д-р Вадим Юлиевич Шанин дмнАнестезиология и интензивно лечение
0400000259 д-р Валентин Андреев Милев Анестезиология и интензивно лечение
2300001147 д-р Валентин Борисов Дилов
0300000107 д-р Валентин Георгиев Баров Нервни болести
0300000108 д-р Валентин Георгиев Кравченко Анестезиология и интензивно лечение
1700000444Доцент д-р Валентин Йосифов Ирмов дмАкушерство и гинекология
0300000109 д-р Валентин Колев Попов Хирургия
2500000135 д-р Валентин Константинов Василев Хирургия, Съдова хирургия
2500000136Професор д-р Валентин Костов Стоянов дмУшно-носно-гърлени болести
1600000178 д-р Валентин Любомиров Пелинков Нервни болести, Неврохирургия
0300000110 д-р Валентин Стойчев Стоев Урология
0300000111 д-р Валентина Илиева Николова-Тенева Епидемиология на инфекциозните болести, Трудова медицина