Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Burgas

Displaying 126-150 of 1391 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0300000108Valentin Georgiev Kravchenko MD
1700000444Valentin Yosifov Irmov MD Obstetrics and Gynaecology
0300000109Valentin Kolev Popov MD Surgery
2500000135Valentin Konstantinov Vasilev MD Surgery, Vascular Surgery
2500000136Valentin Kostov Stoyanov MD Oto-rhino-laryngology
0300000110Valentin Stoychev Stoev MD Urology
0300000111Valentina Ilieva Nikolova-Teneva MD Epidemiology of the Communicable Diseases, Occupational Medicine
0300000112Valentina Pencheva Raleva MD General Paediatrics
0300000113Valentina Petromilova Hrusanova MD General Paediatrics
0800000054Valentina Stoycheva Lakova MD General Practice
0300000114Valeria Nikolaevna Dermendzhieva MD
0400000298Valya Boncheva Gradinarova MD Internal Medicine, Gastroenterology
0300000115Vanyu Stefanov Harkov MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0300001458Vanya Andreeva Gospodinova MD
0300000116Vanya Antova Georgieva MD Internal Medicine
1200000054Vanya Ivanova Bozhkova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0300000117Vanya Ivanova Orhankelieva MD Internal Medicine, Cardiology
0300000118Vanya Kirilova Zhecheva MD Internal Medicine
0300000119Vanya Lyubomirova Georgieva MD General Practice
0300000120Vanya Savova Savova MD
2300011679Vasil Angelinov Popov MD Urology, Community Medicine and Health Management
0300001681Vasil Vasilev Kostadinov MD
0300000124Vasil Kostadinov Petrov MD Neurology
0300000125Vasil Miltiyadov Kostadinov MD Clinical Laboratory
0300000126Vasil Nikolaev Sabotinov MD Imaging Diagnostic