Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 201-225 от 1420.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002090 д-р Веселина Илиянова Георгиева
1700000652 д-р Веселина Йорданова Терзиева-Ненова
0300000167 д-р Веселина Манолова Дончева Педиатрия
0300000168 д-р Веселина Нейчева Чолакова Вътрешни болести
0300000170 д-р Веселина Русева Русева Обща медицина
0300000169 д-р Веселинка Пенчева Лазарова Ушно-носно-гърлени болести
0300000173 д-р Вида Георгиева Цонева Нервни болести
0300000174 д-р Виделина Василева Попова Педиатрия
0300000175 д-р Виктор Деянович Костадинов Вътрешни болести
2500002325 д-р Виктор Петров Качаров
2500002356 д-р Виктория Здравкова Карамитева
0300001575 д-р Виктория Игоревна Рахнева
1600000306 д-р Виолета Иванова Христова Педиатрия
0300000178 д-р Виолета Костова Караджова Вътрешни болести
2300001911 д-р Виолета Ташкова Гусева-Палазова Клинична лаборатория
0300001471 д-р Владимир Александров Македонски
0400002813 д-р Владимир Борисов Корновски Хирургия, Кардиохирургия
0300000182 д-р Владимир Владимиров Лесичков Ортопедия и травматология
0300000183 д-р Владимир Димитров Куртев Анестезиология и интензивно лечение
0300001604 д-р Владимир Иванов Мутавчиев Ушно-носно-гърлени болести
0700000155 д-р Владимир Любомиров Гецов Ортопедия и травматология
1600001888 д-р Владимир Неделковски Акушерство и гинекология
0300001532 д-р Владимир Николов Балимезов Очни болести
2800000761 д-р Владислав Красенов Богданов
0400003877 д-р Владислава Михайлова Митова