Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 201-225 от 1391.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000175 д-р Виктор Деянович Костадинов Вътрешни болести
0300001575 д-р Виктория Игоревна Рахнева
1600000306 д-р Виолета Иванова Христова Педиатрия
0300000178 д-р Виолета Костова Караджова Вътрешни болести
2300001911 д-р Виолета Ташкова Гусева-Палазова Клинична лаборатория
0300001471 д-р Владимир Александров Македонски
0400002813 д-р Владимир Борисов Корновски Хирургия, Кардиохирургия
0300000182 д-р Владимир Владимиров Лесичков Ортопедия и травматология
0300000183 д-р Владимир Димитров Куртев Анестезиология и интензивно лечение
0300001604 д-р Владимир Иванов Мутавчиев Ушно-носно-гърлени болести
0700000155 д-р Владимир Любомиров Гецов Ортопедия и травматология
1600001888 д-р Владимир Неделковски Акушерство и гинекология
0300001532 д-р Владимир Николов Балимезов Очни болести
2800000761 д-р Владислав Красенов Богданов
0400003877 д-р Владислава Михайлова Митова
0300000186 д-р Владислава Стаматова Генова Пневмология и фтизиатрия
0300000190 д-р Вълко Николов Ялъмов Образна диагностика
0300000194 д-р Вяра Петрова Сарачева-Ангелова Вътрешни болести
0300001652 д-р Габриела Бранимирова Илиева
0300000195 д-р Галена Петкова Вълчкова Психиатрия
0300001380 д-р Галин Маринчев Желев
0300000196 д-р Галин Стоянов Стоянов
0300001523 д-р Галина Атанасова Вълчева
0300000197 д-р Галина Василева Бъчварова Педиатрия
0300000199 д-р Галина Димитрова Цветанова