Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Burgas

Displaying 201-225 of 1391 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0300000175Viktor Deyanovich Kostadinov MD Internal Medicine
0300001575Viktoria Igorevna Rahneva MD
1600000306Violeta Ivanova Hristova MD General Paediatrics
0300000178Violeta Kostova Karadzhova MD Internal Medicine
2300001911Violeta Tashkova Guseva-Palazova MD Clinical Laboratory
0300001471Vladimir Aleksandrov Makedonski MD
0400002813Vladimir Borisov Kornovski MD Surgery, Cardiosurgery
0300000182Vladimir Vladimirov Lesichkov MD Orthopaedics and Traumatology
0300000183Vladimir Dimitrov Kurtev MD Anesthesiology and Intensive Care
0300001604Vladimir Ivanov Moutavchiev MD Oto-rhino-laryngology
0700000155Vladimir Lyubomirov Getsov MD Orthopaedics and Traumatology
1600001888Vladimir Nedelkovski Nedelkovski MD Obstetrics and Gynaecology
0300001532Vladimir Nikolov Balimezov MD Ophthalmology
2800000761Vladislav Krasenov Bogdanov MD
0400003877Vladislava Mihaylova Mitova MD
0300000186Vladislava Stamatova Genova MD Respiratory Medicine
0300000190Valko Nikolov Yalamov MD Imaging Diagnostic
0300000194Vyara Petrova Saracheva-Angelova MD Internal Medicine
0300001652Gabriela Branimirova Ilieva MD
0300000195Galena Petkova Valchkova MD Psychiatry
0300001380Galin Marinchev Zhelev MD
0300000196Galin Stoyanov Stoyanov MD
0300001523Galina Atanasova Valcheva MD
0300000197Galina Vasileva Bachvarova MD General Paediatrics
0300000199Galina Dimitrova Tsvetanova MD