Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 226-250 от 1391.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000201 д-р Галина Добрева Добрева Нервни болести
0300000202 д-р Галина Драганова Колибарова Хигиена на детско-юношеската възраст
0300000205 д-р Галина Иванова Цанкова Вътрешни болести, Клинична алергология
0400003913 д-р Галина Красимирова Вергиева Пневмология и фтизиатрия
0300000207 д-р Галина Михайлова Маринова Вътрешни болести
1600000352 д-р Галина Нинова Елюсеф Акушерство и гинекология
0300000208 д-р Галина Петкова Иванова-Атанасова Физикална и рехабилитационна медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
2500000265 д-р Галина Петрова Димитрова Физикална и рехабилитационна медицина
0300000209 д-р Галина Петрова Петрова Акушерство и гинекология
0300000210 д-р Галина Стефанова Милева-Георгиева Съдебна медицина и деонтология
0300000211 д-р Галина Труфанова Кърчева Физикална и рехабилитационна медицина
0300001527 д-р Галя Паскалева Маджарова
0300000213 д-р Ганка Кирова Николова Обща хигиена
2700001050 д-р Гаро Агоп Казазян
0300000214 д-р Гегам Григориевич Баклаваджян Хирургия
0300000215 д-р Генка Христова Георгиева Нервни болести
2900000579 д-р Георги Петров Василев
0300000217 д-р Георги Андреев Продромов Акушерство и гинекология
0300001565 д-р Георги Венелинов Николов
0300001382 д-р Георги Генчев Гендов Хирургия
0300000223 д-р Георги Господинов Медаров Вътрешни болести, Кардиология
0300000224 д-р Георги Димитров Георгиев
0300001579 д-р Георги Димитров Георгиев
0300000226 д-р Георги Димитров Мигаров Хирургия, Детска хирургия
0300000228 д-р Георги Дойчинов Георгиев