Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 226-250 от 1504.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001745 д-р Виктор Нигохос Топузян
2500002325 д-р Виктор Петров Качаров
0300001766 д-р Виктория Георгиева Колева
2500002356 д-р Виктория Здравкова Карамитева
0300001575 д-р Виктория Игоревна Рахнева
2700000937 д-р Виктория Мохамед Рамдан Анестезиология и интензивно лечение
1600000306 д-р Виолета Иванова Христова Педиатрия
0300000178 д-р Виолета Костова Караджова Вътрешни болести
2300001911 д-р Виолета Ташкова Гусева-Палазова Клинична лаборатория
0300001471 д-р Владимир Александров Македонски Кардиология
0400002813 д-р Владимир Борисов Корновски Хирургия, Кардиохирургия
0300000182 д-р Владимир Владимиров Лесичков Ортопедия и травматология
0300000183 д-р Владимир Димитров Куртев Анестезиология и интензивно лечение
0300001604 д-р Владимир Иванов Мутавчиев Ушно-носно-гърлени болести
0700000155 д-р Владимир Любомиров Гецов Ортопедия и травматология
1600001888 д-р Владимир Неделковски Акушерство и гинекология
0300001532 д-р Владимир Николов Балимезов Очни болести
2800000761 д-р Владислав Красенов Богданов
0400003877 д-р Владислава Михайлова Митова
0300000190 д-р Вълко Николов Ялъмов Образна диагностика
0400005125 д-р Габриела Веселинова Василева
0400005124 д-р Габриела Михайлова Терзиева
0300000195 д-р Галена Петкова Вълчкова Психиатрия
0300001380 д-р Галин Маринчев Желев Съдова хирургия
0300000196 д-р Галин Стоянов Стоянов