Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Burgas

Displaying 151-175 of 1391 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0300000127Vasil Nikolov Dimitrov MD Orthopaedics and Traumatology, Surgery
0300000128Vasil Petrov Ginev MD
0300000130Vasil Todorov Keranov MD Surgery
0400004135Veli Feimov Veliev MD
0300000135Velimir Georgiev Medarov MD
0300001504Velina Ivanova Pramatarova MD
0300001666Velislav Iliyanov Kartselyanski MD
0800000060Velichka Kirilova Nedeva-Tserkova MD Internal Medicine, Rheumatology, Cardiology
2800000063Velichka Rumenova Stoyanova MD Clinical Laboratory
0300000136Velichka Stoyanova Grigorova MD Sports Medicine, Epidemiology of the Communicable Diseases
0300000137Velichko Vasilev Genov MD Orthopaedics and Traumatology
0300000138Velichko Ivanov Atanasov MD General Paediatrics
0300000140Velichko Petkov Kolev MD Internal Medicine
0300000141Venelin Penkov Kamenski MD Obstetrics and Gynaecology
0300000143Veneta Angelova Filipova MD General Paediatrics
0300000144Veneta Vasileva Chalakova MD Transfusion Haematology
0300000146Veneta Todorova Simeonova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2300013187Ventsislav Bozhidarov Grigorov MD Cardiology
1000000044Ventsislav Georgiev Slavov MD
0300000148Ventsislav Dimitrov Gradev MD General Practice
0300000149Ventsislav Kirilov Petsov MD Occupational Medicine
1700000604Vera Vasileva Semerdzhieva-Karshakova MD Internal Medicine, Cardiology
0300000151Verginia Georgieva Dermendzhieva MD General Paediatrics
2900000072Verginia Danchova Tsanova-Ivanova MD Internal Medicine
0300001526Verzhinia Radoslavova Georgieva MD General Practice