Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Burgas

Displaying 101-125 of 1391 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300010692Bistra Metodieva Boteva MD Anesthesiology and Intensive Care
0300001543Blagovesta Rumenova Geneva MD
0300000088Bobi Blagoev Kirov MD Internal Medicine
0300001619Bogdan Angelov Adamski MD
0300000090Bozhana Botyova Boyanova MD General Paediatrics
0300000091Bozhidar Kostadinov Pavlev MD Neurology
0300000092Bozhidar Nikolov Hristov MD
0300000093Boyka Pavlova Panova MD Anesthesiology and Intensive Care
0300000094Boyka Hristova Hristova MD Ophthalmology
0300000095Boyko Georgiev Mirazchiyski MD Surgery, Community Medicine and Health Management
0300000097Boncho Angelov Gradinarov MD General Practice
0300001698Boris Velikov Dinkov MD
0300000098Boris Ivanov Borisov MD Internal Medicine
0300000099Boris Petrov Angelov MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management
2300001032Borislav Yordanov Vladimirov MD Histology, Orthopaedics and Traumatology
0300001537Borislav Krasimirov Ivanov MD
0300000101Borislav Todorov Trapchev MD Surgery, Vascular Surgery
0400003839Borche Nikolovski MD
0300000103Boryana Velikova Tyurkedzhieva-Mecheva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0300001486Boryana Kirilova Gencheva MD
0300000104Boyan Slavchev Budakov MD Surgery
0300000105Branimir Kirilov Tsankov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0300001511Vadim Yulievich Shanin MD Anesthesiology and Intensive Care
2300001147Valentin Borisov Dilov MD
0300000107Valentin Georgiev Barov MD Neurology