Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 201-225 от 840.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000961 д-р Георги Томов Марков Очни болести
0200000931 д-р Георги Филипов Вригазов Хирургия
0200000211 д-р Георги Янков Русков
2300015071 д-р Гергана Бойчова Петрова
0200000956 д-р Гергана Валериева Стоянова-Димитрова
0200000212 д-р Гергана Кирилова Величкова-Янкова Очни болести
0200000214 д-р Гинка Стоянова Пенева
0200000215 д-р Горица Стоянова Жегова-Крайнова Очни болести
0200000217 д-р Данаил Петров Петров Вътрешни болести, Клинична алергология
0200000219 д-р Даниела Георгиева Панковска Педиатрия
0200000220 д-р Даниела Иванова Манова Нервни болести
0200000221 д-р Даниела Методиева Марчова-Филипова Анестезиология и интензивно лечение
0200000222 д-р Даниела Филипова Цветкова Вътрешни болести, Обща медицина
0200000223 д-р Дафина Йорданова Тачова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Детска пневмология и фтизиатрия
0200000224 д-р Дафина Мирчова Ангелова Педиатрия, Обща медицина
1700004857 д-р Дафинка Стоянова Кочева
0200001013 д-р Денислав Венциславов Килев
0200001004 д-р Десислава Миткова Циканделова Клинична лаборатория
0700000805 д-р Десислава Петкова Йолчева Вътрешни болести, Клинична микробиология
0200000227 д-р Десислава Савова Славова Обща медицина
0200000891 д-р Детелина Йорданова Рускова Клинична лаборатория
0200000228 д-р Детелина Стоянова Кожухарова Педиатрия
0200000957 д-р Джуния Муса Врачева
0200000229 д-р Диан Николов Деянов Ушно-носно-гърлени болести
0200000231 д-р Диана Аспарухова Милчалиева-Мигдалова Вътрешни болести