Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 201-225 от 853.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000207 д-р Георги Петров Хаджигеоргиев Вътрешни болести
0200000980 д-р Георги Стефанов Лютов Вътрешни болести, Кардиология
0200000208 д-р Георги Стоянов Даскалов Вътрешни болести
0200000209 д-р Георги Стоянов Илиев
0200000210 д-р Георги Стоянов Папочиев Хирургия, Физикална и рехабилитационна медицина
0200000961 д-р Георги Томов Марков Очни болести
0200000931 д-р Георги Филипов Вригазов Хирургия
0200000211 д-р Георги Янков Русков Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300015071 д-р Гергана Бойчова Петрова
0200000956 д-р Гергана Валериева Стоянова-Димитрова Кардиология
0200000212 д-р Гергана Кирилова Величкова-Янкова Очни болести
0200000214 д-р Гинка Стоянова Пенева Обща медицина
0200000215 д-р Горица Стоянова Жегова-Крайнова Очни болести
2300014411 д-р Гюлфе Ибрахим Аян Акушерство и гинекология
0200000217 д-р Данаил Петров Петров Вътрешни болести, Клинична алергология
0200000219 д-р Даниела Георгиева Панковска Педиатрия
0200000220 д-р Даниела Иванова Манова Нервни болести
0200000221 д-р Даниела Методиева Марчова-Филипова Анестезиология и интензивно лечение
0200000222 д-р Даниела Филипова Цветкова Вътрешни болести, Обща медицина
0200000223 д-р Дафина Йорданова Тачова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Детска пневмология и фтизиатрия
0200000224 д-р Дафина Мирчова Ангелова Педиатрия, Обща медицина
1700004857 д-р Дафинка Стоянова Кочева
0200001013 д-р Денислав Венциславов Килев
0200001004 д-р Десислава Миткова Циканделова Клинична лаборатория
0700000805 д-р Десислава Петкова Йолчева Вътрешни болести, Клинична микробиология