Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 301-325 от 841.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000308 д-р Емил Методиев Ризов Анестезиология и интензивно лечение
0200000309 д-р Емил Мирчев Драгаданев
0200000310 д-р Емил Серафимов Тончев Образна диагностика
0200000312 д-р Емилия Анастасова Костова
0200000313 д-р Емилия Евгениева Крилчева Акушерство и гинекология, Обща медицина
0200000314 д-р Емилия Кирилова Дросанска Нервни болести, Неврохирургия
0200000316 д-р Емилия Славчева Калинкова Клинична лаборатория
0200001009 д-р Емине Исметова Ролева
0200001051 д-р Емине Муса Дунгьова-Шайгова
0200000928 д-р Енвер Али Атип
0200000317 д-р Енчо Ангелов Паскалев Нервни болести
0200000318 д-р Жан Александров Тошев
1700004788 д-р Жанета Павлова Куньова Педиатрия
0200000320 д-р Жени Димитрова Попова Вътрешни болести
0200000323 д-р Живко Радославов Стефанов Вътрешни болести, Обща медицина
0200000324 д-р Жулиета Йорданова Калешова Вътрешни болести
0200000955 д-р Жулиета Милкова Старкова Кардиология
0200000326 д-р Звездан Димитров Гацев Вътрешни болести, Нефрология
0200001075 д-р Здравка Асенова Гущерова
0200000328 д-р Здравка Методиева Янева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология, Физикална и рехабилитационна медицина
0200001040 д-р Здравко Антонинов Зашев
0600000180 д-р Здравко Аспарухов Иванов Очни болести
0200000329 д-р Здравко Живков Поройлиев Вътрешни болести
0200000330 д-р Здравко Каменов Шекиров Обща медицина
0200000331 д-р Здравко Янков Карагогов Акушерство и гинекология