Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 251-275 от 840.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000257 д-р Димитър Николов Попстоев Нервни болести
0200000259 д-р Димитър Руменов Кръстев Спешна медицина, Анестезиология и интензивно лечение
0200000260 д-р Димитър Сашков Христов
0200000261 д-р Димитър Стоянов Джупанов Вътрешни болести, Нефрология
0200000262 д-р Димитър Стоянов Попов Хирургия
2900000504 д-р Димка Николова Стоянова
0200000907 д-р Добрина Ангелова Ангова Вътрешни болести
0200000264 д-р Донка Димитрова Дишева Физикална и рехабилитационна медицина
0200000265 д-р Донка Коева Куманова Вътрешни болести
0200000266 д-р Донка Михайлова Благоева Кожни и венерически болести
2300013389 д-р Драгомир Драгомиров Геров Очни болести
0200000268 д-р Драгомир Драгомиров Геров Очни болести
0200000269 д-р Драгомир Милчев Панов
0200000270 д-р Евгени Димитров Стоянов
0200000273 д-р Евдокия Димитрова Бъчварова Педиатрия
0200000276 д-р Евелина Крумова Николова-Цветкова Физикална и рехабилитационна медицина
0200000278 д-р Едита Методиева Радовска Педиатрия
0200000279 д-р Екатерина Илиева Чакалска-Мощанска Педиатрия
0200000280 д-р Екатерина Костадинова Лулова Вътрешни болести, Кардиология
0200000281 д-р Екатерина Костадинова Тенекеджиева-Чимева
0200000282 д-р Екатерина Михайлова Даскалова Акушерство и гинекология
0200000283 д-р Екатерина Стефанова Митова
0200000982 д-р Екатерина Филипова Кафеджиева
0200000284 д-р Елена Божикова Лазарова-Пандева Инфекциозни болести
0200000285 д-р Елена Борисова Палкова Педиатрия