Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 126-150 от 834.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000122 д-р Василка Радоева Чаушева Педиатрия
0200000124 д-р Велизар Георгиев Геранов Хирургия, Урология
0200000128 д-р Величка Иванова Калинкова-Иванова Трудова медицина
0200000129 д-р Величка Христова Коцинова
0200000131 д-р Венера Димитрова Даскалова Клинична микробиология
0200000132 д-р Венера Йорданова Харизанова Обща медицина
2300001571 д-р Венета Славчева Керемидчиева-Стефанова Пневмология и фтизиатрия
0200000134 д-р Венеция Кирилова Илиева Вътрешни болести
0200000135 д-р Венцислав Георгиев Даскалов Вътрешни болести, Обща медицина
0200000137 д-р Вера Борисова Първанова Нервни болести
0200000138 д-р Вера Димитрова Бекярова Физикална и рехабилитационна медицина
0200000935 д-р Вера Донова Илиева Физикална и рехабилитационна медицина
0200000140 д-р Вержиния Димитрова Денишева Акушерство и гинекология
0200000142 д-р Весела Иванова Спасова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0200000143 д-р Весела Илиева Аврамова-Султова Акушерство и гинекология
0200000148 д-р Веселин Иванов Господинов Акушерство и гинекология
2300001713 д-р Веселин Иванов Янчев Анестезиология и интензивно лечение
0200000149 д-р Веселин Славчов Славков Анестезиология и интензивно лечение
0200000974 д-р Веселина Алекова Пазвантова
0200000151 д-р Веселка Славейкова Младенова Вътрешни болести, Кардиология
0200000152 д-р Веселка Филчева Мончева-Цекина Хигиена на детско-юношеската възраст
0300001497 д-р Виктор Николаев Донков Акушерство и гинекология
0200000153 д-р Виктория Асенова Бързачка-Балева Очни болести
0200000154 д-р Виктория Атанасова Стойчева
2300014379 д-р Виктория Уадие Салех Нефрология