Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 151-175 от 853.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000151 д-р Веселка Славейкова Младенова Вътрешни болести, Кардиология
0200000152 д-р Веселка Филчева Мончева-Цекина Хигиена на детско-юношеската възраст
0300001497 д-р Виктор Николаев Донков Акушерство и гинекология
0200000153 д-р Виктория Асенова Бързачка-Балева Очни болести
0200000154 д-р Виктория Атанасова Стойчева
2300014379 д-р Виктория Уадие Салех Нефрология
0200001094 д-р Вилиян Владимиров Петков
0200000156 д-р Виолета Василева Боцева
0200000157 д-р Виолета Димитрова Лазарова Обща медицина
0200000158 д-р Виолета Иванова Ждрапанска Вътрешни болести
0200000159 д-р Виолета Кръстева Вълчева Обща медицина
0200000160 д-р Виолета Николова Бозова Очни болести
0200000162 д-р Виолета Николова Разсипийска-Янкова Очни болести
0200000163 д-р Виолина Атанасова Терзиева Епидемиология на инфекциозните болести
0200000164 д-р Виолинка Миткова Бонкова Педиатрия
0200000166 д-р Виргиния Найденова Паньова Ушно-носно-гърлени болести
0200000167 д-р Вирджиния Любенова Пилипович
0200000168 д-р Владимир Витков Пандев
0200000171 д-р Владимир Иванов Гарабийски Хирургия
0200000173 д-р Владимир Илиев Пекачев
0200000174 д-р Владимир Йорданов Сугарев Вътрешни болести
0200000176 д-р Владимир Николов Таковски Хирургия
0200000972 д-р Владимир Рабаджийски Вътрешни болести
0200000177 д-р Владка Христова Цветкова Вътрешни болести, Кардиология
0200001022 д-р Вяра Ичкова Димова-Желева Обща медицина