Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 176-200 от 853.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200001067 д-р Вяра Маринова Бакалска
2100000835 д-р Габриела Недкова Друмева
0200000179 д-р Габриела Страхилова Паскалева Вътрешни болести, Обща медицина
0200000181 д-р Генка Атанасова Стоилова Обща медицина
0200000183 д-р Георги Атанасов Атанасов Акушерство и гинекология
0200000185 д-р Георги Атанасов Жбантов Вътрешни болести, Медицинска онкология
0200001042 д-р Георги Благоев Пеев
0200000186 д-р Георги Борисов Георгиев Обща и клинична патология
0200000187 д-р Георги Борисов Тасев Вътрешни болести, Гастроентерология
0200000189 д-р Георги Владов Кушлев Вътрешни болести
0200000900 д-р Георги Димитров Димитров Психиатрия
0200000193 д-р Георги Димитров Пенков Обща медицина
0200000195 д-р Георги Димитров Янев Вътрешни болести, Гастроентерология
2300002265 д-р Георги Иванов Алексиев Хирургия
0200000196 д-р Георги Иванов Икономов Хирургия
0200000878 д-р Георги Иванов Колчагов Хирургия
0200000198 д-р Георги Иванов Соколов Нервни болести
0200000201 д-р Георги Кирилов Динков Ортопедия и травматология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0200000202 д-р Георги Костадинов Чапразов
2300014490 д-р Георги Красимиров Карабашов
0200000203 д-р Георги Крумов Карамитев Вътрешни болести, Кардиология
0200000879 д-р Георги Лазаров Русков Ендокринология и болести на обмяната
0200000993 д-р Георги Михаилов Слаев Акушерство и гинекология
0200000204 д-р Георги Неделчев Неделчев Хирургия, Ортопедия и травматология
0200000205 д-р Георги Николов Мегданов Ушно-носно-гърлени болести