Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Blagoevgrad

Displaying 201-225 of 848 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0200000208Georgi Stoyanov Daskalov MD Internal Medicine
0200000209Georgi Stoyanov Iliev MD
0200000210Georgi Stoyanov Papochiev MD Surgery, Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0200000961Georgi Tomov Markov MD Ophthalmology
0200000931Georgi Filipov Vrigazov MD Surgery
0200000211Georgi Yankov Ruskov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2300015071Gergana Boychova Petrova MD
0200000956Gergana Valerieva Stoyanova-Dimitrova MD Cardiology
0200000212Gergana Kirilova Velichkova-Yankova MD Ophthalmology
0200000214Ginka Stoyanova Peneva MD General Practice
0200000215Goritsa Stoyanova Zhegova-Kraynova MD Ophthalmology
2300014411Gyulfe Ibrahim Ayan MD Obstetrics and Gynaecology
0200000219Daniela Georgieva Pankovska MD General Paediatrics
0200000220Daniela Ivanova Manova MD Neurology
0200000221Daniela Metodieva Marchova-Filipova MD Anesthesiology and Intensive Care
0200000222Daniela Filipova Tsvetkova MD Internal Medicine, General Practice
0200001110Danche Dimitrova MD
0200000223Dafina Yordanova Tachova MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management, Paediatric Pneumology
0200000224Dafina Mirchova Angelova MD General Paediatrics, General Practice
1700004857Dafinka Stoyanova Kocheva MD
2300015115Denis Slaveev Cheshliev MD
0200001013Denislav Ventsislavov Kilev MD
0200001004Desislava Mitkova Tsikandelova MD Clinical Laboratory
0700000805Desislava Petkova Yolcheva MD Internal Medicine, Clinical Microbiology
0200000227Desislava Savova Slavova MD General Practice