Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 26-50 от 797.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000971 д-р Ангел Георгиев Добрев
1400000019 д-р Ангел Димитров Мечев Ушно-носно-гърлени болести
1400000021 д-р Ангел Славчов Генов Вътрешни болести
1400000023 д-р Ангел Танчов Фингаров Съдебна медицина и деонтология
1400000024 д-р Ангел Томов Жилев Хирургия
1400000026 д-р Ангелина Георгиева Бояджиева Педиатрия
1400000028 д-р Ангелина Йорданова Хаджиева Нервни болести
1400000031 д-р Андреана Николова Димитрова Психиатрия
1400000032 д-р Андрей Христов Миков Обща медицина
1400000034 д-р Анелия Иванова Орозова Обща медицина
1400000036 д-р Анета Тодорова Горанова Педиатрия
1400000037 д-р Анжела Борисова Вълкова Вътрешни болести, Ревматология
1400000038 д-р Анжела Николова Петрова Анестезиология и интензивно лечение
1400001111 д-р Ани Асенова Палавеева
2300000427 д-р Ани Тодорова Тупарова Обща медицина
1400001081 д-р Анифе Сабри Юрукова
1400000039 д-р Анка Томова Грозданова Кожни и венерически болести
1400000960 д-р Анна Николаева Якова
1400001037 д-р Анна Пламенова Войнова
1400000040 д-р Антоан Асенов Дончев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1700000195 д-р Антоанета Бориславова Лазарова-Пачалова Обща и клинична патология
1400000041 д-р Антоанета Рускова Тикова Педиатрия
1400000042 д-р Антоанета Славеева Табакова Вътрешни болести
1400000046 д-р Антоний Атанасов Чеканов Спешна медицина
1400000048 д-р Асен Василев Малинов