Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 376-400 от 549.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000832 д-р Павлета Георгиева Гигова
2100000504 д-р Павлин Йорданов Павлов Хирургия
2100000505 д-р Павлина Величкова Щилиянова Вътрешни болести, Трансфузионна хематология
2100000506 д-р Павлина Вълчева Топалова Педиатрия
2100000507 д-р Павлина Димитрова Чанева Вътрешни болести
2100000508 д-р Павлина Иванова Кондакова Вътрешни болести, Нефрология
2100000513 д-р Панайот Иванов Германов Образна диагностика
2100000515 д-р Пенка Атанасова Спанова-Каябашева Акушерство и гинекология
2100000516 д-р Пенка Ганева Димова-Ценова Анестезиология и интензивно лечение
2100000517 д-р Пенка Димова Георгиева
2100000519 д-р Пенка Кирова Иванова-Германова Акушерство и гинекология
2100000520 д-р Пенка Стойкова Кръстева Нервни болести
2100000521 д-р Пенко Минчев Пенков Нервни болести
2100000522 д-р Пенчо Стоянов Стоянов Ортопедия и травматология
2100000524 д-р Пеню Колев Дичев Вътрешни болести, Кардиология
2100000525 д-р Пепа Божидарова Маркова
2100000527 д-р Петко Димитров Влайков Педиатрия, Обща медицина
2100000529 д-р Петко Петков Катевски Хирургия
2100000530 д-р Петър Георгиев Петров
2100000531 д-р Петър Горанов Петров Вътрешни болести
2100000532 д-р Петър Иванов Чанев Вътрешни болести
2100000819 д-р Петър Митков Петров
2100000533 д-р Петър Никифоров Георгиев Вътрешни болести, Кардиология
2100000810 д-р Петър Николаев Иванов
2100000536 д-р Петър Рафаилов Пенчев Вътрешни болести, Кардиология