Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 301-325 от 549.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000400 д-р Маргарита Пенева Паскалева Очни болести
2100000403 д-р Маргарита Стоянова Добрева Медицинска паразитология
2100000853 д-р Маргрет Валентинова Вълчева
2100000405 д-р Мариана Иванова Йорданова Педиатрия
2100000406 д-р Мариана Николова Минишка-Марчева Акушерство и гинекология
2100000409 д-р Марианна Георгиева Кирилова Педиатрия, Инфекциозни болести
2100000878 д-р Мариела Георгиева Георгиева
2100000805 д-р Мариела Красимирова Георгиева Кардиология
2100000411 д-р Мариета Божидарова Йорданова Спешна медицина
2100000414 д-р Марин Георгиев Бозуков Акушерство и гинекология
2100000415 д-р Маринка Димчева Кашинска Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000418 д-р Мария Ганчева Христова-Петкова Обща медицина
2100000419 д-р Мария Георгиева Господинова Обща медицина
2100000421 д-р Мария Господинова Вълчева Клинична лаборатория
2100000422 д-р Мария Димитрова Николова-Димитрова Вътрешни болести, Нефрология
2100000817 д-р Мария Димитрова Христова-Петрова
2500000892 д-р Мария Иванова Кирева-Комитова Клинична лаборатория
2300014692 д-р Мария Иванова Костадинова
2100000719 д-р Мария Иванова Матеева-Шахпазова Психиатрия
2100000424 д-р Мария Иванова Петрова Кардиология
2100000814 д-р Мария Радостинова Аврамова Гастроентерология
2500002394 д-р Мария Стоянова Балчева
2100000430 д-р Мария Стоянова Хараламова Вътрешни болести, Клинична хематология
0500001601 д-р Мартин Бойчев Малаков
2100000872 д-р Мартин Валентинов Лазаров