Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 351-375 от 545.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001624 д-р Невена Николова Стефанова Неонатология, Обща медицина, Педиатрия
2100000468 д-р Недка Георгиева Танева-Димитрова Клинична лаборатория
2100000473 д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова Ортопедия и травматология
2900000321 д-р Нели Иванова Атанасова Вътрешни болести, Гастроентерология
2100000476 д-р Нели Илиева Шулева-Сярова Вътрешни болести
2100000478 д-р Нели Тончева Антонова Психиатрия
2100000481 д-р Никола Господинов Колев Вътрешни болести
2100000482 д-р Никола Димитров Николов Епидемиология на инфекциозните болести, Обща медицина
2100000483 д-р Никола Иванов Кенански
2100000487 д-р Николай Йорданов Кожухаров Вътрешни болести, Гастроентерология
2100000488 д-р Николай Константинов Консулов Хирургия
2100000490 д-р Николай Павлов Бакърджиев
2100000491 д-р Николай Петров Иванов Анестезиология и интензивно лечение
2500001060 д-р Николай Стоянов Боскович Епидемиология на инфекциозните болести
2100000745 д-р Николай Тошков Ковачев Обща медицина, Трудова медицина
2100000834 д-р Николай Христов Щерев Образна диагностика
2500002158 д-р Николина Милкова Сурчева
2100000495 д-р Николина Тодорова Иванова Обща медицина
2100000496 д-р Николинка Жечева Динева Вътрешни болести
2100000497 д-р Нина Георгиева Николова Психиатрия
2100000499 д-р Нина Стефанова Борова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000500 д-р Нуртен Османова Шекерова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2100000501 д-р Огнян Господинов Паскалев Вътрешни болести, Нефрология
2300007301 д-р Орлин Евгениевич Радев Вътрешни болести, Кардиология
2100000832 д-р Павлета Георгиева Гигова