Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 476-500 от 549.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000729 д-р Стефанка Иванова Ендокринология и болести на обмяната
2100000622 д-р Стефка Иванова Плачкова
2100000621 д-р Стефка Иванова Радкова Педиатрия
2100000624 д-р Стефка Петкова Стефанова Педиатрия
2100000626 д-р Стефка Стойчева Божилова Хигиена на детско-юношеската възраст
2100000627 д-р Стойка Вълкова Даскалова Психиатрия
2100000818 д-р Стоян Димитров Митков
2100000633 д-р Стоянка Желева Петкова Обща медицина
2100000717 д-р Събина Василева Петканска-Вълева Хирургия, Детска хирургия
2100000711 д-р Таня Ангелинова Кирилова Обща медицина
2100000638 д-р Таня Борисова Белева Нервни болести
2100000639 д-р Таня Василева Тодорова
2100000640 д-р Таня Димитрова Димитрова-Русева
2100000641 д-р Таня Димитрова Сейкова Акушерство и гинекология
2100000642 д-р Таня Иванова Димитрова-Медарска
2100000643 д-р Таня Павлинова Камбурова Педиатрия, Неонатология
2100000645 д-р Татяна Петровна Таукчи
2100000646 д-р Татяна Сергеевна Елфимова-Добрева Епидемиология на инфекциозните болести
2100000885 д-р Теодора Иванова Червенкондева
2100000647 д-р Теодора Савова Янакиева Педиатрия
2100000870 д-р Тереза Георгиева Георгиева
2100000649 д-р Тинка Стефанова Акшар Нервни болести
2100000651 д-р Тодор Александров Колев
2100000652 д-р Тодор Ганчев Ганчев Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000653 д-р Тодор Димитров Тодоров Нервни болести, Психиатрия